Základní škola Plánická Klatovy

Vítáme Vás

Výsledky dotazníkového šetření - rodiče - 2015/16: ZDE

Komentář k připomínkám rodičů - 2015/16: ZDE

 

Ze života školy

Školní přebor 1. stupně ve šplhuautor Mgr. Kristýna Kameníková, publikováno 24.04.2017 v 20:51

Školní přebor 1. stupně ve šplhu

V pondělí 3. dubna se na naší škole konal přebor dětí 1.stupně ve šplhu. Své síly změřilo 42 dětí z druhých až pátých tříd. V kategorii 2.-3. tříd zvítězila Kristýna Hozmanová ze 3.A s časem 4,2s a Lukáš Vondráček z 2.C s časem 4,3s.  Také v kategorii 4.-5.tříd jsme se dočkali skvělých sportovních výkonů. Magdaléna Štampachová z 5.B zvítězila s časem 3,7s a Lukáš Jiřina ze 4.A všechny ohromil časem 2,3s. Všechny zúčastněné děti mohou být spokojené se svými výkony, které byly velmi vyrovnané. Velký dík patří i dětem z 1. a 2.B za to, že přišly fandit a tak přispěly k pěkné sportovní atmosféře.

číst celou aktualitu

Den Země 3.Cautor Mgr. Hana Kováříková, publikováno 24.04.2017 v 20:47

Den Země 3.C

V pátek 21.4. se třída 3.C společně s dalšími dvěma třídami ze ZŠ Masarykova, Klatovy  zúčastnila programu, který připravil Městský úřad Klatovy ve spolupráci se společností Úhlava. Děti se sešly v 8.30 v parku před Kolonádou. Zde se dozvěděly od pana Pošefky zajímavé informace z historie parku. Program pokračoval v SŠZP Klatovy, kde děti vyslechly přednášku paní M.Šeflové o pejscích. Potom se žáci 3.C přesunuli na zahradu SŠZP. Pan Honzík seznámil skupinu žáků s poznatky osledování počasí a ukázal jim meteorologickou stanici. Paní Hnojská si s dětmi prakticky vyzkoušela,jak správně třídit odpad a vysvětlila jim, proč je třídění odpadu důležité.

číst celou aktualitu

Čtenářská soutěžautor Mgr. Jaroslava Sejpková, publikováno 24.04.2017 v 20:42

19. dubna 2017 se ve společenském sálu Městské knihovny v Klatovech uskutečnil 11. ročník ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ.  Naši školu reprezentovalo 6 žáků a žákyň -  ze 2.A  Adéla Kutějová, 2.B Aneta Plzová, 2.C Magdalena Cariková, 3.A Kristýna Hozmanová, 3.B Pavel Skala, 3.C Tereza Šilhavá.  Do regionálního finále, které se uskuteční 17. května 2017, postupuje ze druhých tříd Magdalena Cariková, která získala 1. místo v městském kole. Ze třetích tříd postoupila Kristýna Hozmanová, která obsadila 3. místo.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

číst celou aktualitu

Velikonoční učení žáků 9. třídautor Růžena Krůsová, publikováno 24.04.2017 v 20:39

Velikonoční učení žáků 9. tříd

Děkuji všem pedagogům, žákům devátých tříd a dalším obětavcům, kteří se i letos podíleli na učení o Velikonocích na prvním stupni. Učilo se v úterý 11. dubna. Je to projekt, který máme v našich ŠVP desítky let. I letos byl o toto učení obrovský zájem. Žáci devátých tříd se stali na dvě vyučovací hodiny učiteli.  Učili své sourozence i kamarády. Chtěli se setkat s paní učitelkou, která je na prvním stupni učila a mají na první stupeň ty nejlepší vzpomínky. Pro mnohé to byl určitě velký zážitek, zkušenost a uvědomění si i nelehké práce učitele. Bylo to o konzultování hodin se „ svojí paní učitelkou“. Příprava pracovních listů, interaktivních cvičení, vyrábění různých papírových velikonočních zajíčků, kraslic, vymýšlení her, tajenek, omalovánek, nakonec i kopírování.

číst celou aktualitu

Ruštináři rodičůmautor Růžena Krůsová, publikováno 24.04.2017 v 20:36

V úterý 11. dubna se pro rodiče ruštinářů v odpoledních hodinách uskutečnilo představení ruských pohádek a recitace. Byla to právě ta vystoupení, kterými jsme reprezentovali naší školu v krajském kole Puškinova památníku v Plzni. Hrála se pohádka Kdo v domku bydlí? Tuto pohádku nacvičila paní učitelka Böhmová. Pak následovala Rukavička a Popelka. Představení jsme odehráli v prostorách sálu nové školní kuchyně. Atmosféra vládla velice poklidná a přívětivá. Každé vystoupení bylo odměněno velkým potleskem. Rodiče se také dozvěděli od ing. F. Strnada - předsedy ČRS v Klatovech - o možnosti pobytu našich dětí v Ruské federaci. V letošním roce budeme opět vysílat 6 žáků z naší školy. Pobyt bude probíhat v dětském táboře od 6. července do 16. července.
Děkuji paní učitelce P. Böhmové za pomoc.

číst celou aktualitu