Základní škola Plánická Klatovy

Vítáme Vás

ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN: STŘEDA 8.00 - 12.00


NENECH TO BÝT  - ZDE

Výsledky dotazníkového šetření - rodiče - 2015/16 - ZDE

Komentář k připomínkám rodičů - 2015/16: ZDE

Přihláška do školní družiny na období hlavních prázdnin: ZDE. Školní družina bude v budově 208, vstup hlavním vchodem.

Všechny děti, které byly u nás na zápisu do prvních tříd, byly přijaty.

 

Ze života školy

3. třídy na hřišti v Lubechautor třídní učitelky 3. tříd, publikováno 09.06.2017 v 13:17

3. třídy na hřišti v Lubech

V pátek  2. června 2017 se žáci třetích tříd vydali na fotbalové hřiště v Lubech. Všichni měli s sebou svačinu, pití, vuřty a pláštěnku. Ráno bylo chladné, ale předpověď počasí byla příznivá. V devět hodin děti dorazily na hřiště. Z batohů vytáhly míče a rozběhly se po trávníku. Kopaná, volejbal a vybíjená vyplnily dětem celé dopoledne. V 9.30 p. učitelky rozdělaly oheň a děti z jednotlivých tříd si postupně opekly vuřty. Pokud si někdo nepřinesl uzeninu na opečení, dostal ji od kamaráda. Páteční dopoledne se vydařilo, děti si užily sluníčka a her v přírodě.

číst celou aktualitu

Výlet 5. třídautor Mgr. Radmila Šťastná, publikováno 09.06.2017 v 13:12

Výlet 5. tříd

29. května se žáci pátých ročníků zúčastnili školního výletu. v rámci učiva vlastivědy navštívili plzeňské podzemí, kde je průvodci seznámili s historií Plzně a provedli podzemními chodbami. Bylo to velké dobrodružství, protože některé chodby byly velmi nízké a temné. Po prohlídce odjeli do westernového městečka, kde shlédli a zároveň si i vyzkoušeli indiánské tance, vozili se na poníkovi, rýžovali zlato, stříleli z luku a plnili spoustu úkolů. Nejlepší řešitelé byli nakonec odměněni drobnými suvenýry. Výlet se všem líbil.

číst celou aktualitu

Den lesaautor Mgr. I. Honzíková, Mgr. I. Stahlová, publikováno 09.06.2017 v 13:08

Den lesa

Ve čtvrtek 25. 5. se třídy 3.A a 3.B vydaly na Den lesa, který již počtvrté na Hůrce pořádaly Lesy města Klatov,s.r.o. a Městský úřad Klatovy. Děti se seznámily s významem lesa a poznávaly lesní dřeviny a živočichy. Byly pro ně připraveny ukázky práce v lese, také viděly přibližování dřeva koněm a lesní techniku. Měly možnost se zúčastnit soutěží a nakonec si opekly buřty na ohni.

číst celou aktualitu

Němčina, sport a páťáciautor Mgr. V. Luňáčková, Mgr. J. Kantorová, publikováno 26.05.2017 v 13:09

Němčina, sport a páťáci

Tohle vše se spojilo během úspěšné akce, která proběhla v rámci dlouhodobé spolupráce ZŠ Plánická se školou v bavorském Rodingu. Během 3 dnů od 10.5. – 12.5. 2017 zažily děti v krásném školním zařízení v německém Habischriedu mnoho zajímavého. Dva animátoři, Linda a Mathias Straubovi, připravili pro děti spoustu aktivit, her a zábavných soutěží, při kterých zněla čeština i němčina. Jejich cílem bylo, aby všechny děti ztratily ostych a začaly používat cizí jazyk v běžných situacích, při seznamování a navazování přátelských vztahů.

číst celou aktualitu

Den Evropyautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 26.05.2017 v 11:29

16. května proběhl AZ kvíz 8. a 9. tříd jako připomínka Dne Evropy. Z každé třídy se zúčastnila dvě dvou nebo tříčlenná družstva. V příjemné zdravě soutěživé atmosféře hrály roli nejen vědomosti, ale i jako v životě štěstí a náhoda. V 9. ročníku zvítězili David Luňáček s Alešem Matějkou. V 8. ročníku Patrik Böhm, Jan Zíka, Dan Vozka. Všem patří poděkování za dodržování pravidel a čestné soutěžení.

číst celou aktualitu