Základní škola Plánická Klatovy

Vítáme Vás

SUPLOVÁNÍ PRO ŽÁKY - ZDE

NENECH TO BÝT  - ZDE

Výsledky dotazníkového šetření - rodiče - 2015/16 - ZDE

Komentář k připomínkám rodičů - 2015/16 - ZDE

 

21. 12. 2018 proběhne v hlavní budově pro žáky školy workshop "Minecraft". Leták k akci ZDE.

Ze života školy

Adaptační kurz 1.Bautor Mgr. Radka Bočková, publikováno 15.10.2018 v 14:21

Adaptační kurz 1.B

Dne 5.10. proběhl adaptační kurz 1.B. Tento kurz byl připraven ve spolupráci se školní psycholožkou PhDr. Ivetou Kheilovou. V tomto kurzu si žáci měli možnost celý den odpočinout od učení. Plnili různé úkoly, pracovali ve skupinách, vyzkoušeli si sedět v lavici s jiným spolužákem. Během aktivit se naplnil význam pořádání tohoto kurzu – vzájemné poznávání, spolupráce a utužení vztahů ve třídě. Děti si tento den pěkně užily.

číst celou aktualitu

100py - 100 let republiky očima pěti generacíautor Mgr. Yvona Nováková, publikováno 03.10.2018 v 07:41

Děti 8. a 9. tříd navštívily výstavu v plzeňském centru DEPO2015 100py – 100 let republiky očima pěti generací. Centrální část výstavy představila časovou osu s nejzásadnějšími událostmi, které se staly v Plzni od založení Československa. Vše na fotografiích, v textech, autentických nahrávkách a ve vzpomínkách obyčejných plzeňských rodin. Za zdí s ikonickými lvy ze státních znaků dále čekal silný příběh jedné smyšlené rodiny. Rodina Němcova prožívá velké historické změny v běžném životě. Každá z generací rodiny řeší své problémy a rozhoduje se v různých, nelehkých situacích. Vzdát se své víry pro ochranu své rodiny? Vstoupit do strany, nebo emigrovat? Ohrozí uprchlíci naše bezpečí?

číst celou aktualitu

Prezentace oborů na SOŠ A SOU Sušiceautor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 03.10.2018 v 07:34

Prezentace oborů na SOŠ A SOU Sušice

Ve středu 26. září využili zájemci z osmých a devátých tříd pozvání SOŠ a SOU Sušice navštívit prezentaci učňovských a studijních oborů na této škole. Akce se uskutečnila v sále sušické sokolovny a žáci zde měli možnost vidět praktické ukázky různých řemesel, vyzkoušet si vlastní zručnost i ochutnat výrobky studujících kuchařů a cukrářů. Zároveň jim místní učitelé a mistři odborného výcviku dali podrobné informace o možnostech a výhodách studia na této škole.

číst celou aktualitu

Adaptační kurz 6. třídautor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 03.10.2018 v 07:33

Adaptační kurz 6. tříd

Usnadnění přechodu na druhý stupeň, utužení třídního kolektivu a samozřejmě prožití dne plného zábavy a soutěží, to jsou cíle adaptačního kurzu pro šestý ročník, který naše škola uskutečňuje pravidelně ve spolupráci s PPP Klatovy. Akci vede metodička prevence paní Hana Mádlová a díky jejím zkušenostem a přátelskému přístupu k žákům má vždy velký úspěch. Také v letošním školním roce prožili žáci všech tříd šestého ročníku dopoledne, kde se nejen pobavili, ale také měli možnost při soutěžích a plnění úkolů zjistit, jak důležitá je spolupráce, kamarádství a vzájemná pomoc.

číst celou aktualitu

Školní fórum 2018autor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 10.09.2018 v 12:58

V pátek 15. 6. se uskutečnil  2. ročník Školního fóra. Účelem této zajímavé akce je zapojit žáky do diskuse o činnosti školy, dát jim možnost, aby se vyjádřili k samotnéhu chodu školy, aby navrhovali možná zlepšení, popřípadě zhodnotili, co se ve škole povedlo. A diskuse se netýkala pouze školní oblasti. Zástupci žáků z jednotlivých tříd se vyjadřovali také k tématu života v našem městě.

K žákovských podnětům z oblasti školy se  vyjádřil pan ředitel Karel Denk, na náměty k chodu města pak bezprostředně reagoval  místostarosta Klatov pan Martin Kříž. Oba se Školního fóra účastnili.

Diskuse byla spontánní a náměty žáků podnětné. Bylo jasně vidět, že žáci diskutovat chtějí a že mají velký zájem podílet se na rozvoji a chodu vlastní školy i města.

číst celou aktualitu