Základní škola Plánická Klatovy

Vítáme Vás

Přijatí žáci do 1. tříd pro školní rok 2014/15

Z01/2014 – Z24/2014

Z26/2014 – Z67/2014

Z69/2014 – Z105/2014


Podmínky pro přijetí do 1. třídy

Naše škola vzdělává pouze v odboru vzdělání podle RVP 79-01-C/01 Základní škola.

Prvňáček má při nástupu do školy mít odpovídající slovní zásobu, rozumí opačným výrazům jako méně-více, nízký-vysoký, široký-úzký. Je schopen určit pravou a levou stranu, orientuje se v prostoru, ví, co je vpředu, vzadu, nahoře, dole. Umí rozeznávat základní barvy a geometrické tvary, napočítat do pěti .

Kromě zmíněných učebních návyků zvládá také základy slušného chování a je schopen soběstačnosti. Při nástupu do školy se musí dítě umět představit, zná svou adresu a jména obou rodičů. Umí pozdravit, poděkovat a požádat, samo si zapnout knoflíky nebo zavázat tkaničky. Prvňáček má  rozvinutou jak hrubou motoriku těla, dobře běhá, skáče, tak jemnou motoriku těla, která obnáší například správné a uvolněné držení tužky.

Ze života školy

Velikonoční učeníautor Růžena Krůsová, publikováno 21.04.2014 v 20:42

Velikonoční učení

Ve středu 16. dubna si žáci devátých tříd zkusili učit na prvním stupni. Téma bylo jasné -  Velikonoce. Tento projekt máme v našem vzdělávacím programu již několik let a žáci o něj mají velký zájem. Na prvním stupni mají své kamarády, své oblíbené učitele, ale také vzpomínky, kdy oni sami byli žáky prvního stupně. Cílem je připomenout žákům zajímavou formou velikonoční tradice, zvyky a symboly během dvou vyučovacích hodin.

číst celou aktualitu

Puškinův památník - krajské koloautor Růžena Krůsová, publikováno 21.04.2014 v 20:37

11. dubna jsme jeli do Plzně na krajské kolo soutěže v ruštině Ars Poetica. Vezla nás auta Česko - ruské společnosti: paní Mlynaříková a pan předseda Strnad, kterým chceme tímto moc poděkovat. Přibližně stovka žáků a studentů ze základních a středních škol se zúčastnila recitační soutěže, která se konala na Západočeské univerzitě v Plzni. Pochválena byla děvčata ze čtvrtých tříd, která dostala zvláštní ocenění a která se ruštinu učí teprve několik měsíců. Velkým úspěchem bylo ale vystoupení Natálie Kalinové a Vašíka Pituleho s komickou povídkou „Ach, ty seriály“ a postupují do celostátního kola, které se koná 6. června v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

číst celou aktualitu

Puškinův památník - školní koloautor Růžena Krůsová, publikováno 21.04.2014 v 20:36

26. března se konalo na naší škole školní kolo Puškinova památníku. Letos se konal již 48. ročník této soutěže v ruštině. V soutěži jsme přivítali nejmladší děvčátka ze čtvrté třídy paní učitelky Hrubé – V. Kušníra, a P. Nejdlovou, která postoupila do krajského kola. Ze šesté třídy pak do krajského kola postoupila Natálie Kalinová a Václav Pitule, Kateřina Hlaváčková a Valérie Smutná. Tito recitátoři pojedou na krajské kolo do Plzně. Děkujeme také za přednes J. Novosádové ze čtvrté třídy, Hance Kohoutové ze sedmé třídy a za zpěv Natálii Smutné ze šesté třídy. Chci poděkovat také porotě: paní Mlynaříkové za Česko - ruskou společnost, paní učitelce Hrubé a Böhmové.

číst celou aktualitu

Ani film se neobejde bez hudbyautor Růžena Krůsová, publikováno 21.04.2014 v 20:35

10. dubna nás čekal pěkný kulturní zážitek. Žáci čtvrtých, pátých, šestých a sedmých tříd naší školy byli informováni o vývoji filmové hudby, která je součástí známých filmů a muzikálů. Byly představeny i takové žánry jako je opera či opereta. Zazněly písně z filmů, pohádek a muzikálů: Dívka na koštěti -Saxana, Někdo to rád horké, S tebou mě baví svět, Godzilla, Forrest Gump, Flashdance, Jesus Christ Superstar, Slunce seno jahody – Měsíčku na nebi hlubokém, Shrek – Hallelujah, Příběh žraloka. Některé písně také zpíváme v hudební výchově a také posloucháme ukázky z filmové hudby při práci s interaktivní tabulí. Čtyřčlenná skupina (kytarista, klávesista, bubeník a zpěvačka) byla naprosto profesionální a perfektní byla zpěvačka, která se lehce vypořádala s nesmírně náročnými a těžkými pěveckými pasážemi. Tento pořad určitě mnohé obohatil v přehledu těchto hudebních žánrů.

číst celou aktualitu

Vlastivědná soutěž 5. třídautor Mgr. Hana Kováříková, publikováno 21.04.2014 v 20:29

Vlastivědná soutěž 5. tříd

Ve čtvrtek 10.4.2014 proběhla vlastivědná soutěž žáků 5. tříd. Sešlo se celkem 24 žáků. Všichni ukázali, že mají dobré znalosti v dějepisné i v zeměpisné části učiva. Bylo těžké určit nejlepší soutěžící, protože mezi nejlepšími účastníky byly malé rozdíly v počtu bodů. Poděkování patří paní učitelce Honzíkové, která pomáhala při organizaci soutěže.

číst celou aktualitu