Základní škola Plánická Klatovy

Vítáme Vás

Plánované akce na týden od 18. do 22. května 2015

18.5. – 22. 5.
– společný česko – německý projekt, Hirschbach SRN – výběr žáků
21. – 22. 5.
– společný česko – německý projekt, Roding – výběr žáků
19. – 20. 5.
- Mc Donald – výběr žáků
19. 5.
– Pohár rozhlasu – kraj – výběr žáků
– Afrika – kolébka lidstva – 9. třídy
20. – 22. 5.
– plavecký výcvik 3. tříd – 3.A, 3.B
20. 5.
– jezdecký klub v Lubech – ŠD
21. 5.
– kopaná – okrsek
22. 5.
– Klatovský volňásek – 4. – 5. třídy, kroužek mladých záchranářů
- prevence – sexuální výchova – 6. a 9. třídy
- Archimediáda – okresní kolo – výběr žáků 6. – 7. tříd

 

Ze života školy

Jak se dělá kniha?autor Mgr. Radka Bočková, publikováno 12.05.2015 v 19:38

Jak se dělá kniha?

Dne 11. 5. se žáci 2.B zúčastnili v knihovně další knihovnické lekce – Jak se dělá kniha. Paní knihovnice žáky seznámila s povoláními při tvorbě knihy a novými pojmy (autor, ilustrátor, nakladatelství, redaktor, korektura, grafika...). Na závěr přednášky nechybělo ani poutavé čtení popletených pohádek, které děti velmi rozesmálo. Ve třídě si pak žáci ve svých knížkách vyhledávali získané informace a zapisovali si je do svých čtenářských deníčků.

číst celou aktualitu

Besídka pro maminky ve 2.Bautor Mgr. Radka Bočková, publikováno 12.05.2015 v 18:59

Besídka pro maminky ve 2.B

Dne 5. 5. si žáci 2. B připravili pro své maminky besídku, na které zazněla spousta básniček, říkanek i písnička doprovázená tancem. Vystoupení mapovalo učivo českého jazyka, prvouky a hudební výchovy. Maminky měly možnost vidět, jak se jejich děti stále zlepšují. Na závěr vystoupení předaly děti maminkám vlastnoručně vyrobený dárek, který připravovaly s velkou pečlivostí. Nakonec na všechny čekalo malé občerstvení, které za odměnu připravily dětem jejich maminky.

číst celou aktualitu

Výchovný koncert ZUŠautor Mgr. Hana Kováříková, publikováno 10.05.2015 v 20:38

Výchovný koncert ZUŠ

V pondělí 4. 5. se děti z MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ Plánická ulice sešly v tělocvičně ZUŠ Klatovy. V přední části sálu je očekávali muzikanti a pěvecký sbor. Orchestr se skládal z učitelů a žáků ZUŠ. Výchovným koncertem je provázel pan učitel J. Pleticha. Představil dětem některé hudební nástroje, např. housle, trubku, lesní roh, saxofon a pozoun. Všichni si zazpívali s hudebním doprovodem několik lidových písní. Členové pěveckého sboru zaujali obecenstvo písničkami z pohádky Tří bratři. Program připravili Jaroslav Pleticha a Karel Bečvář. Přítomným dětem se vystoupení líbilo. Děkujeme učitelům i žákům ZUŠ J. Kličky v Klatovech za hezký hudební zážitek.

číst celou aktualitu

Adopce v ZOO již pojedenáctéautor Mgr. Jaroslava Sejpková, publikováno 10.05.2015 v 20:34

Adopce v ZOO již pojedenácté

Naše škola se v letošním roce již pojedenácté zapojuje do adopce zvířete v ZOO v Plzni. Vybranými finančními příspěvky pomůžeme uhradit náklady pro dané zvíře. V minulých letech jsme adoptovali tato zvířata: želvu, pár tygříků, pár pelikánů bílých, krokodýly siamské, zebru, velblouda, osla a další. Úkolem projektu je oslovit ostatní spolužáky k adopci dalšího zvířete. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
   Žáci 5. tříd ve svém projektu navazují na učivo přírodovědy, kde se seznámili s živočichy, kteří se vyskytují v jednotlivých podnebných pásech. Projekt jim také umožňuje ověřit si  i význam zoologických zahrad. Tomuto tématu se věnují i v jiných předmětech - v českém jazyce, ve výtvarné výchově, v hudební výchově.

číst celou aktualitu

Besídka pro maminky ve 2.Cautor Mgr. Hana Benešová, publikováno 10.05.2015 v 20:21

Besídka pro maminky ve 2.C

V úterý 5. května odpoledne se ve 2. C sešly děti se svými maminkami, aby společně oslavily nadcházející Den matek. Děti si připravily pro maminky několik písniček, básniček a zazněl i zpěv společný. Následující soutěže, které děti pro maminky připravily, měly velký úspěch a pobavily se nejenom děti, ale i maminky. Největší radost přineslo matematické pexeso, kterým si procvičujeme násobilku - maminky se nejprve zdráhaly, ale nakonec se do hry zcela ponořily, jak je vidět na fotografiích. Společné chvíle byly velmi příjemné. 

číst celou aktualitu