Základní škola Plánická Klatovy

Vítáme Vás

SUPLOVÁNÍ PRO ŽÁKY - ZDE

Oznámení o volbách do školské rady

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřídila Rada města svým usnesením školskou radu při Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194 s účinností od 1.1. 2009. Zároveň úpravou z roku 2011 určila, že školská rada bude šestičlenná – třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a třetinu pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období současné školské rady končí k 31. prosinci 2017.

V souladu s volebním řádem oznamuji, že volby do školské rady se budou konat:        

14. 11. 2017 14:00 – 16:30 v budově školy pro zástupce pedagogů školy

12. 12. 2017 13:30 – 18:00 v budovách školy pro zástupce rodičů žáků

Kandidátka pro volby členů za zákonné zástupce nezletilých žáků i za pedagogy bude čtyřčlenná.

Právo navrhovat kandidáty má zákonný zástupce každého žáka a každý pedagogický pracovník.

Návrhy kandidátů za pedagogy podávejte řediteli školy, návrhy kandidátů za zákonné zástupce žáků řediteli školy nebo paní Evě Bukvajové, předsedkyni výboru SRPDŠ do 1. 11. 2017.

V Klatovech dne 11. 10. 2017                                                                           Mgr. Karel Denk, ředitel školy

Oznámení o volbách pro rodiče - ZDE

 

NENECH TO BÝT  - ZDE

Výsledky dotazníkového šetření - rodiče - 2015/16 - ZDE

Komentář k připomínkám rodičů - 2015/16 - ZDE

 

Ze života školy

Rukopisy - Bloviceautor Mgr. Růžena Krůsová, publikováno 11.10.2017 v 19:50

Rukopisy - Blovice

Základní znalosti o rukopisech a jejich vlivu patří k obecnému vzdělání.  Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo pro veřejnost edukační program vhodný pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Tento program navazuje na tématické plány předmětů český jazyk, dějepis, výtvarná, hudební výchova a umožňuje zpestřit výuku. Výstava připomínala 200 let od nalezení Rukopisů zelenohorského a královédvorského. Rukopis zelenohorský obsahuje dodnes fragment Libušina soudu s námětem sporu bratří Chrudoše a Šťáhlava o dědictví po jejich zemřelém otci. Chrudoš si podle německého práva nárokuje celé dědictví. Spor rozhodne kněžna na zasedání zemského soudu na Vyšehradě. Bratři se mají podle českého práva rozdělit na polovic. Nato se Chrudoš rozhněvá a kněžnu nařkne: Běda mužům, kterým žena vládne. Libuše se pak vzdává svých soudních pravomocí.

číst celou aktualitu

Hudební nástroje, od akustických k elektrickýmautor Mgr. Růžena Krůsová, publikováno 11.10.2017 v 19:49

22. září, žáci pátých, šestých a sedmých tříd navštívili hudební program profesionálního hudebníka Mgr. Pavla Hraběte. Pan Hrabě je absolvent plzeňské konzervatoře. Připravil program o nástrojích, na které hrál – improvizoval – do připraveného hudebního doprovodu. V letošním roce byl novinkou nástroj Korg Kaossilator Pro +. Je to nástroj - syntezátor, který pan magistr ovládal jako mobilní telefon pouhým dotykem prstů s ovládací plochou. Pan Hrabě jezdí na akce vždy hodinu předem. Letos mu s přípravou sálu pomáhala skupina žáků osmých tříd a už i oni měli o tento nástroj zájem. Pan Hrabě jim během své přípravy odpovídal ochotně na všechny otázky. Doufám, že byli spokojeni i ti, kteří se programu zúčastnili.                                         

číst celou aktualitu

Exkurze – Dragon Pressautor Mgr. Radka Bočková, publikováno 11.10.2017 v 19:09

Exkurze – Dragon Press

Žáci 5.B měli možnost navštívit klatovskou tiskárnu Dragon Press. Od doby vynálezu knihtisku uběhla již spousta času a žáci měli možnost se seznámit i se současným stavem tisku knih, letáků a dalších materiálů. Přímo v praxi viděli jednotlivé fáze vzniku knih, automatickou i ruční výrobu. Děkuji panu Stýblovi za poskytnutí zajímavých informací a prohlídku tiskárny.

číst celou aktualitu

Stonožkaautor Žáci 4.A, Mgr. Iveta Smolíková, publikováno 18.05.2017 v 07:38

Chtěli bychom vás seznámit s „HNUTÍM NA VLASTNÍCH NOHOU STONOŽKA“.

Toto hnutí je dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají dětem. Bylo založeno  Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
Ta po letech strávených v emigraci navštívila roku 1990 naši republiku. Než odletěla zpět domů, slíbila sestřičce z jedné české nemocnice, že se pokusí sehnat peníze pro tamní dětské oddělení. Paní Bělu napadlo, že by děti mohly pomoci dětem. A tak se narodila „STONOŽKA“.

číst celou aktualitu

Lyžařský zájezd Špičák 2017autor Mgr. Otakar Vylít, publikováno 29.03.2017 v 20:31

V lednu a únoru se vždy na jeden týden  žáci sedmých tříd podívali do lyžařského areálu na Špičáku , kde se tradičně učili lyžařským dovednostem. Letos se povedlo naplnit kapacitu na maximální počet 2 x  24 žáků.

číst celou aktualitu