Základní škola Plánická Klatovy

Vítáme Vás

Výsledky dotazníkového šetření - rodiče - 2015/16: ZDE

Komentář k připomínkám rodičů - 2015/16: ZDE

Přihláška do školní družiny na období hlavních prázdnin: ZDE. Školní družina bude v budově 208, vstup hlavním vchodem.

Všechny děti, které byly u nás na zápisu do prvních tříd, byly přijaty.

 

Ze života školy

Němčina, sport a páťáciautor Mgr. V. Luňáčková, Mgr. J. Kantorová, publikováno 26.05.2017 v 13:09

Němčina, sport a páťáci

Tohle vše se spojilo během úspěšné akce, která proběhla v rámci dlouhodobé spolupráce ZŠ Plánická se školou v bavorském Rodingu. Během 3 dnů od 10.5. – 12.5. 2017 zažily děti v krásném školním zařízení v německém Habischriedu mnoho zajímavého. Dva animátoři, Linda a Mathias Straubovi, připravili pro děti spoustu aktivit, her a zábavných soutěží, při kterých zněla čeština i němčina. Jejich cílem bylo, aby všechny děti ztratily ostych a začaly používat cizí jazyk v běžných situacích, při seznamování a navazování přátelských vztahů.

číst celou aktualitu

Den Evropyautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 26.05.2017 v 11:29

16. května proběhl AZ kvíz 8. a 9. tříd jako připomínka Dne Evropy. Z každé třídy se zúčastnila dvě dvou nebo tříčlenná družstva. V příjemné zdravě soutěživé atmosféře hrály roli nejen vědomosti, ale i jako v životě štěstí a náhoda. V 9. ročníku zvítězili David Luňáček s Alešem Matějkou. V 8. ročníku Patrik Böhm, Jan Zíka, Dan Vozka. Všem patří poděkování za dodržování pravidel a čestné soutěžení.

číst celou aktualitu

Stonožkaautor Žáci 4.A, Mgr. Iveta Smolíková, publikováno 18.05.2017 v 07:38

Chtěli bychom vás seznámit s „HNUTÍM NA VLASTNÍCH NOHOU STONOŽKA“.

Toto hnutí je dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají dětem. Bylo založeno  Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
Ta po letech strávených v emigraci navštívila roku 1990 naši republiku. Než odletěla zpět domů, slíbila sestřičce z jedné české nemocnice, že se pokusí sehnat peníze pro tamní dětské oddělení. Paní Bělu napadlo, že by děti mohly pomoci dětem. A tak se narodila „STONOŽKA“.

číst celou aktualitu

Putování s Machem a Šebestovouautor Mgr. Hana Kováříková, publikováno 12.05.2017 v 09:09

Putování s Machem a Šebestovou

Během března a dubna plnili žáci 3.C úkoly projektu Putování s Machem a Šebestovou. Projekt vycházel hlavně z četby knihy Miloše Macourka Mach a Šebestová. Kromě českého jazyka zasahoval projekt také do matematiky, prvouky, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Chlapci a dívky se zúčastnili s Machem a Šebestovou různých dobrodružství, která jim umožnilo prožít kouzelné sluchátko.

číst celou aktualitu

Den Země 3.A a 3.Bautor Mgr. I. Honzíková, Mgr. I. Stahlová, publikováno 12.05.2017 v 09:05

Den Země 3.A a 3.B

Ve čtvrtek 4. května 2017 se uskutečnil Den Země tříd 3.A a 3.B. Všem žákům přinesl bohatý program, připravený Městským úřadem Klatovy, Úhlavou o.p.s. a také zaměstnanci SŠZP, mnoho nových poznatků a zajímavých zážitků. Úvodní část tohoto dne se odehrála v Mercandinových sadech, kde pan Pošefka informoval žáky o historii parku, upozornil na výjimečné rostliny, které zde rostou a uvedl plány o budoucnosti tohoto parku.

číst celou aktualitu