Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

10 let od vstupu ČR do EUautor Mgr. Hana Pšajdlová, publikováno 19.05.2014 v 20:45

10 let od vstupu ČR do EU

Toto výročí připomínáme v rámci našeho projektu „Den Evropy“ dvěmi akcemi. První se uskutečnila v pátek – 9. 5. (Den EU) v učebně zeměpisu. Žáci 8. ročníku připravili soutěž, která prověřila vědomosti o České republice, odpovědi jsme hledali i na otázky o jednotlivých státech EU. Do soutěže vyslala každá třída (6., 7. a 9.) dva zástupce, ti ve smíšených skupinkách sbírali body pro co nejlepší umístění. Za své znalosti byli soutěžící odměněni drobnými dárky s tématikou EU.

Druhý úkol plnili žáci během několika posledních týdnů. Vybrali si projekt, který byl na území města Klatovy, okresu i jednotlivých krajů ČR spolufinancován z fondů EU, a zpracovali o něm stručnou charakteristiku. Z vybraných objektů byla uspořádaná výstava.