Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Srdce s láskou darovanéautor Růžena Krůsová, publikováno 24.03.2015 v 20:55

Koncem listopadu byla vyhlášena celostátní výtvarná a literární soutěž firmou ANTECOM s. r. o., vydavatelem časopisu AGE, společností OPTYS, spol. s. r. o. a Studiem Ypsilon. AGE je časopis o mezigenerační spolupráci a životních hodnotách. Soutěž podporovala tradiční lidské hodnoty, jako jsou rodina, přátelství, vzájemná úcta, láska. Podporovala také týmovou spolupráci, rozvoj dovedností dětí a radost z vlastnoručně vyrobených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu. Byla krátce zmíněna i v pořadu Zprávičky v České televizi. Soutěžní byla jedna fotografie vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden literárně zpracovaný text libovolného žánru, z něhož bylo zřejmé, komu je srdce určeno a proč?

Z naší školy se mimo jiné zúčastnila třída 8. B, která srdce darovala své třídní paní učitelce. Na tvorbě celostátní soutěže se podílelo přes 10 500 dětí se svými učitelkami a učiteli. Všechny soutěžní práce jsou uveřejněny na webu časopisu AGE. Všichni účastníci mají obdržet drobné dárky ze sortimentu Kreativ Optys a od společnosti FILÁK originální odznaky Srdce s láskou darované s hologramem. Děkuji paní učitelce Kuthanové za kontrolu slohových prací.