Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Jak se žilo našim prarodičůmautor Mgr. Růžena Krůsová, publikováno 04.06.2015 v 20:59

Jak se žilo našim prarodičům

Jak se žilo našim babičkám a dědům – soutěž, ve které si velmi pěkně vedla děvčata z naší školy. 2. června jsme byli pozváni na Katedru historie při Fakultě pedagogické v Plzni a jménem odborného střediska SOHI (Society of Oral History), kde nám byly slavnostně předány ceny. V aule fakulty se sešlo 35 žáků z různých škol. Mezi žáky gymnázií byla děvčata naší školy jediná, která zastupovala základní školy.

Bylo oceněno 5 prvních míst. Obrovskou radost ale děvčata měla, když se na třetím místě umístila Helena Drozdová - 6. C. Druhá radost byla, když zvláštní ocenění – čestné uznání za originalitu nápadu - získala Šárka Rajtmajerová – 6. C. Ta do své práce vložila jako jediná i fotografie. I když se neumístila mezi pěti nejlepšími, náleží velké poděkování za vypracování práce i Heleně Husníkové - 6. C. Vypracovat práci: Jak se žilo našim babičkám a dědům v Plzeňském kraji? Aneb zajímavý příběh mých prarodičů, nebylo vůbec jednoduché. Cílem soutěže bylo podpořit zájem žáků o nedávnou minulost našeho kraje prostřednictvím metody nerativní historie, dále pak prohlubování pozitivních mezigeneračních vztahů. Podporována byla také tvořivost a samostatnost žáka. Zadáním bylo provést rozhovor se svojí babičkou nebo dědečkem o jejich životě. Nahrát na mobil či diktafon a několikrát si jej přehrát. Nejzajímavější část z jejich života barvitě převyprávět. Samostatná práce měla mít rozsah cca 1 stranu A4 v elektronické úpravě. Uzávěrka byla 1. dubna.

 Bylo pro nás připraveno pohoštění, bohatý kulturní program. Četla se práce právě naší žákyně Heleny Drozdové. Všichni tak poznali život její prababičky. Padaly i slzy nad příběhem. Její babička oslaví za pár týdnů krásných 90 let. Tak hodně zdraví a klidu do dalších let. Poděkování náleží i paní učitele M. Havlíčkové za opravu slohových prací.