Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

ARS Poetika - celostátní koloautor Mgr. Růžena Krůsová, publikováno 04.06.2015 v 21:05

ARS Poetika - celostátní kolo

3. června scénka v ruštině Bukva Ja měla v Praze úspěch. Sklidila velký potlesk publika. Děkuji tak všem žákům, kteří reprezentovali naši školu od školního až po celostátní kolo: Hedvice Papayové, Natálii Kalinové, Valérii Ponocné, Natálii Smutné, Kateřině Hlaváčkové a Alešovi Bosákovi. Také chci touto cestou poděkovat panu Františkovi Strnadovi a Lence Strnadové za odvoz našich dětí do Prahy.