Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Předjarní dění ve 2.Cautor Mgr. Hana Kovaříková, publikováno 11.03.2016 v 05:49

Předjarní dění ve 2.C

Projekt  „Zima“
V únoru plnili žáci úkoly projektu Zima, který prolínal těmito vyučovacími předměty: český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná výchova a hudební výchova. Projekt začaly děti čtením pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Pohádku vyprávěly, dramatizovaly a nakreslily k ní ilustrace. Stěžejní úkoly projektu zasahovaly do prvouky. Hlavní témata byla: zimní měsíce, počasí v zimě, zvířata v zimě, stálí a tažní ptáci. Většinu úkolů plnily děti ve skupinách, ale při shrnutí musely ukázat, že získaly trvalé vědomosti. V matematice řešily slovní úlohy a matematické křížovky. V hudební výchově se všichni naučili zpívat píseň Trpasličí svatba. Při projektu žáci získali nové vědomosti a při práci ve skupinách se učili vzájemné spolupráci, toleranci a odpovědnosti.       

Návštěva  DDM
Na začátek března si děti naplánovaly návštěvu   Domu dětí a mládeže v Klatovech. Všechny děti se těšily na práci s textilem. Ve výtvarné dílně na ně čekala paní Jana Soukupová, která pro ně měla připravené potřebné pomůcky. Ještě děti čekalo vysvětlení, jak postupovat a pak už se pustily do práce. Hlavním cílem bylo tiskem podle šablony vyzdobit tričko různými barvami. Děti pečlivě nanášely barvy, tiskly na tričko knoflíky nebo kytičky. Nakonec knoflíky spojovaly barevnými čarami. Z hotového trička měly děti velkou radost.

Beseda v knihovně
O týden později šly děti ze do městské knihovny. V příjemném prostředí dětského oddělení na ně čekala paní Jiřinová a seznámila je se životem bratrů Josefa a Karla Čapkových. Některé děti už jsou dobrými čtenáři a jistě si zapamatovaly některá díla obou bratrů, která si mohou vypůjčit v knihovně a přečíst. Nejvíce pozornosti bylo věnováno knize Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Děti si některé příběhy z knihy četly ve škole, a proto pro ně nebylo těžké odpovídat na otázky paní knihovnice. Nejlepší čtenáři ze třídy si vyzkoušeli čtení pohádky podle rolí. Beseda děti zaujala a díky paní Jiřinové si užily i trochu legrace.