Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Nová keramická dílnaautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 29.03.2017 v 20:37

Nová keramická dílna

Na konci prvního pololetí letošního školního roku byla zahájena výuka v nové dílně v budově ZŠ na Plánické ulici 208. Dílna vznikla rekonstrukcí suterénních prostor. Zázemí pro výuku je výborné.  Tento nový prostor využíváme při výuce na prvním i druhém stupni.
V dílně našly pevné místo i dříve zakoupené čtyři hrnčířské kruhy.  V další  etapě bude ještě pořízena vypalovací pec. V současnosti spolupracujeme se ZUŠ a díky ochotě vyučujících výtvarného oboru využíváme jejich  pec.

V dílně vznikly už první výrobky žáku volitelného předmětu Práce s materiály, jedná se o žáky sedmých, osmých a devátých tříd. Žáci modelují drobné výrobky z volné ruky, učí se základní technologické postupy, zkouší, co všechno hlína dovolí a co už je neuskutečnitelné. Děti si zkusily i vytáčení jednoduchých tvarů na kruzích a všechny se přesvědčily, že určitě nejde o jednoduchou práci, jak vídáme například v televizi. Většina z nich ale trpělivě pracuje, někdy doslova bojuje s neposlušnou hlínou. O to větší je radost, když se konečně daří. Postupně budeme zařazovat výuku i do hodin výchovy k tvořivosti. Určitě nás čeká pro jaro netypická výroba dalších figurek do školního keramického betlému.
V dílně pracují i žáci prvního stupně v rámci projektového vyučování  v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.
Pravidelně už opět pracuje i keramický kroužek, kde úspěšně a s radostí vyrábí děti už od první třídy. Zájem dětí by byl veliký, bohužel dílna má omezenou kapacitu.