Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Den Evropyautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 26.05.2017 v 11:29

16. května proběhl AZ kvíz 8. a 9. tříd jako připomínka Dne Evropy. Z každé třídy se zúčastnila dvě dvou nebo tříčlenná družstva. V příjemné zdravě soutěživé atmosféře hrály roli nejen vědomosti, ale i jako v životě štěstí a náhoda. V 9. ročníku zvítězili David Luňáček s Alešem Matějkou. V 8. ročníku Patrik Böhm, Jan Zíka, Dan Vozka. Všem patří poděkování za dodržování pravidel a čestné soutěžení.

Žáci 7. tříd si tento pro Evropu významný den připomněli formou soutěží, her a kvízů. Připravili také informační panel  i s informací o tzv. Brexittu,  vystoupení Velké Británie z EU.

V 6. ročníku se v rámci Dne Evropy zaměřili žáci v hodinách zeměpisu na naše nejbližší sousedy, Spolkovou republiku Německo. Známe státy Evropy, ale možná málo si všímáme nejbližších států.  Ze SRN se soustředila pozornost na Bavorsko a nejbližší části Bavorska: Dolní a Horní Bavorsko, Horní Falc. Tato místa Bavorska navštěvujeme nejčastěji. S pomocí interaktivní tabule žáci poznali blíže místa, z nichž možná známe jen nákupní centra nebo krásnou přírodu Šumavy.