Základní škola Plánická Klatovy

Základní informace

Vedoucí školní jídelny: Václava Toušová

Vedoucí kuchyně: Božena Vansová

Školní jídelna má kapacitu 1100 obědů. Stravuje se zde přibližně 830 žáků a studentů a 62 zaměstnanců (počet se každý rok mírně mění). Závodní stravování vlastních zaměstnanců je dle rozhodnutí zřizovatele realizováno v hlavní činnosti.

V souladu se zřizovací listinou, se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou č.84/2005 Sb. je od 1. 1. 2005 prováděna doplňková činnost pro 158 strávníků.


Objednávkový systém stravování

Od 26.5.2014 používá naše školní jídelna objednávkový systém stravování. Stravu lze objednat buď přes objednávkový box nebo přes internet. Každý strávník má objednán oběd č. 1, pokud chce oběd č. 2, musí si ho objednat. Totéž platí i pro omlouvání obědů. Ty lze omluvit do 14,00 hodin předešlého dne, ráno do 8,00 hodin se omlouvají pouze nemocní.
Každý, kdo chce používat internetové objednávání a omlouvání obědů, si musí v kanceláři ŠJ vyzvednout informační letáček a nahlásit zde jméno a heslo, pod kterým bude internetové objednávání používat. Teprve potom si na www.strava.cz zřídí ze svého počítače objednávání.

Od 1. 1. 2015 dochází ke změně v objednávkovém systému stravování. Od tohoto dne bude možno objednávat ne ze dne na den, ale ob jeden den dopředu - to znamená v pondělí na středu, v úterý na čtvrtek..., v pátek na úterý následujícího týdne, vždy do 14.00. Při onemocnění dále platí, že lze omlouvat do 8.00.


Možnost stravování žáků školy i v době prázdnin

Vážení rodiče,

nabízíme žákům naší školy stravování ve školní jídelně i v době prázdnin. Jediné období, kdy ŠJ nebude vařit, budou vánoční prázdniny. Nutně potřebujeme vědět, zda máte o stravování zájem.

Ve školním roce 2017/18 jsou jarní prázdniny od 12. 3. do 18. 3. 2018.

Zájem o obědy nahlašte p. Hulcové do kanceláře ŠJ (tel. 376 310 487) v těchto termínech:

  • zájem o stravování v době podzimních prázdnin - do 19. října
  • zájem o stravování v době pololetních prázdnin - do 20. ledna
  • zájem o stravování v době jarních prázdnin – do 5. března
  • zájem o stravování v době velikonočních prázdnin – do 20. března
  • zájem o stravování v době hlavních prázdnin – do 21. června

 Je nutné uvést přesné termíny, kdy Vaše dítě bude na obědy chodit.


Obědy je nutné konzumovat přímo ve ŠJ. Nelze je odnášet v jídlonosičích.
Platí stejná pravidla pro omlouvání obědů jako během školního roku.

Cena oběda pro žáky v době prázdnin: 7 - 10 let 71,- Kč, 11 - 14 let 73,- Kč, 15 a více let 74,- Kč.