Základní škola Plánická Klatovy

Soutěž v Nj

 

Úkol na .............

        

V říjnu začne první kolo v letošním školním roce.

Odpovědi odevzdávejte vyučujícím němčiny do konce daného měsíce.