Základní škola Plánická Klatovy

Provozní zaměstnanci

Ing. Jana Straková účetní
Marie Hulcová administrativa, uklízečka, ŠJ
Jan Hulec školník
Václav Šůs školník
Miroslav Tlapa školník
   
Uklízečky Pracovnice ŠJ
Jaroslava Denková Václava Toušová - vedoucí ŠJ
Michaela Holmajerová Božena Vansová - vedoucí kuchyně
Marie Horváthová Jana Svobodová
Jana Jiříková Alena Kučerová
Jana Jurutková Martina Brantová
Pavlína Kaisrová Jaroslava Mihalcová
Bohuslava Kloudová Jana Křesťanová
Alena Kuběnová Lenka Machová
Jana Šimková Hana Veselá
  Miroslava Poláková
  Renata Tomanová
  Romana Kudlicová
  Jindřiška Čeledová