Základní škola Plánická Klatovy

Zájmové kroužky

Kroužek 1. stupně
   Vede (2018/19)
  Kroužek 2. stupně
   Vede (2018/19)
Sborový zpěv Mgr. Irena Honzíková   Deskové hry Mgr. Václav Šelmát
Dyslektický kroužek Jana Řezáčová   Kroužek mladých záchranářů
Mgr. Pavla Böhmová
Ruční práce Mgr. Vlastimil Časta   Čtenářský Mgr. Miloslav Röbsteck
Literárně dramatický
Mgr. Jana Vyskočilová   Čtení s porozuměním Mgr. Zdeňka Popelíková
Florbal Mgr. Vlastimil Časta   Čtenářský
Mgr. Věra Drahorádová
Deskové hry Václava Brožíková   Keramika
Mgr. Eva Brůhová