Základní škola Plánická Klatovy

Zájmové kroužky

Kroužek 1. stupně
   Vede (2018/19)
  Kroužek 2. stupně
   Vede (2018/19)
Sborový zpěv Mgr. Irena Honzíková   Deskové hry    Mgr. Václav Šelmát
Dyslektický kroužek     Kroužek mladých záchranářů
 
Ruční práce     Sportovní gymnastika  
Atletický        
Florbal     Keramický kroužek
 
Deskové hry     Běžecký
 
Čtenářský klub     Dyslektický kroužek  
      Matematický  
      Gramatický  
      Českého jazyka  
      Florbal  
      Čtenářský klub  
      Doučování žáků - M  
      Doučování žáků - Čj  
      Doučování žáků - Aj