Základní škola Plánická Klatovy

Zájmové kroužky

Kroužek 1. stupně
   Vede (2017/18)
  Kroužek 2. stupně
   Vede (2017/18)
Sborový zpěv Mgr. Irena Honzíková   Deskové hry    Mgr. Václav Šelmát
Dyslektický kroužek Mgr. Jana Řezáčová   Kroužek mladých záchranářů
   Mgr. Pavla Böhmová
Ruční práce Mgr. Vlastimil Časta   Sportovní gymnastika    Mgr. Monika Kupková
Atletický Mgr. Hana Pšajdlová        Mgr. Lucie Krýslová
Florbal Mgr. Vlastimil Časta   Keramický kroužek
   Mgr. Eva Brůhová
Deskové hry Václava Brožíková   Běžecký
   Mgr. Hana Pšajdlová
Čtenářský klub Mgr. Jana Vyskočilová   Dyslektický kroužek    Mgr. Anežka Naďová
  Mgr. Hana Benešová   Matematický    Mgr. Zuzana Flaksová
      Gramatický    Mgr. Zdeňka Popelíková
      Českého jazyka    Mgr. Marcela Havlíčková
      Florbal    Mgr. Otakar Vylít
      Čtenářský klub    Mgr. Miloslav Röbsteck
      Doučování žáků - M    Mgr. Zuzana Flaksová
      Doučování žáků - Čj    Mgr. Zdeňka Popelíková
      Doučování žáků - Aj    Mgr. Marta Koláčková