Základní škola Plánická Klatovy

Výchovné poradenství

Nenech to být - internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Děti, které se v reálném světě bojí cokoliv udělat, mají možnost anonymně informovat školu o problému (informace jdou přímo na E-mail ředitele školy). Přístup ZDE.

Výchovná poradkyně:

Mgr. Věra Luňáčková (2. stupeň): lunackova.zsplanicka@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Tommasino (1. stupeň): tommasino.zsplanicka@seznam.cz

Konzultační hodiny:

Mgr. V. Luňáčková:kabinet dějepisu (hlavní budova, 2. patro),
Mgr. Z. Tommasino: kabinet Aj (hlavní budova, přízemí)

Poskytujeme informace k volbě povolání, pomáháme při řešení výchovných, výukových a popřípadě osobních problémů žáků. Podílíme se na tvorbě školního programu prevence sociálně patologických jevů. Nabízíme půjčení odborné literatury.

Kroužky pro žáky s SPU:

 • 1. stupeň
 • 2. stupeň

 

 Jak se učit a naučit - příručka pro děti 2. stupně

 

Internetové stránky primární prevence drogové závislosti:

Instituce pomáhající dětem:

 • Linka bezpečí 800 155 555
 • Policie ČR 158
 • Rodičovská linka 283 852 222
 • Tísňové volání z mobilního telefonu 112
 • PPP Klatovy 376 310 809
 • Středisko výchovné péče Domažlice 379 778 144
 • K- centrum, Plzeň 377 421 374, 377 220 325
 • Drop in - Středisko primární prevence dr. Presla, Smetanovo nábřeží 18, Praha 1, tel.: 224 223 758
 • Středisko drogových závislostí DROGASTOP, Středisko pro mládež a rodinnou terapii, Apolinářská 4, 120 00 Praha 2, tel. 224 913 074
 • Anima - občanské sdružení pro péči o rodiny závislých,Apolinářská 14a, 128 00 Praha 2, tel. 224 911 364, fax: 224 913 074, mobil: 723 338 815, www.kontakt@anima-os.cz.cz
 • Sananim - kontaktní centrum, Osadní 2, 170 00 Praha 7, tel. 283 872 186

Pro žáky končící povinnou školní docházku - Seznam škol

Na portálu mohou žáci:

 • filtrovat střední školy podle jejich zaměření, typu, oborů ale i krajů či okresů.
 • získat cenné informace o studiu na středních školách.
 • využít diskuze a poradit se se studenty středních škol.

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2016/17

31. října 2016: termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.

30. listopadu 2016: termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

Od 2. do 15. ledna 2017: talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (mimo Gymnázium se sportovní přípravou -2. 1. – 15. 2. 2017). Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

Od 15. do 31. 1. 2017: talentová zkouška v konzervatoři

31. ledna 2016: termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů (s výjimkou oborů vzdělávání s talentovou zkouškou).

Do 1. března 2017: termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

 

Od 12. dubna do 28. dubna 2017: přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách pro obory vzdělání s maturitní zkouškou.

Od 22. do 30. dubna: přijímací zkoušky pro ostatní obory.

Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

Přihlášky: Pro první kolo přijímacího řízení lze podat přihlášku na 2 střední školy. Formulář přihlášky obdrží žáci ve škole. – na naší škole přihlášky vytiskneme

Kritéria přijímacího řízení:

Stanovuje ředitel SŠ do konce ledna 2017 (u oborů s talentovou zkouškou do konce října 2016).

Hodnotí se vysvědčení ze základní školy, výsledky talentové nebo přijímací zkoušky, je-li stanovena, dále se může přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům uchazeče.

Výsledky: ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímací řízení do 3 pracovních dnů a zveřejní ne webu školy výsledky přijímacího řízení. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení odvolání proti nepřijetí.

Zápisový lístek:

 Potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané SŠ. Uchazeč získá pouze jeden. Vydává jej  základní škola do 15. března 2017. Zápisový lístek odevzdá uchazeč řediteli vybrané střední školy do  10 pracovních dnů od dne vydání rozhodnutí o přijetí – nelze ho vzít zpět, pouze v případě, vyšlo-li mu odvolání na jinou školu.