Základní škola Plánická Klatovy

Výchovné poradenství

Nenech to být - internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Děti, které se v reálném světě bojí cokoliv udělat, mají možnost anonymně informovat školu o problému (informace jdou přímo na E-mail ředitele školy). Přístup ZDE.

Výchovná poradkyně:

Mgr. Věra Luňáčková (2. stupeň): lunackova.zsplanicka@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Tommasino (1. stupeň): tommasino.zsplanicka@seznam.cz

Konzultační hodiny:

Mgr. V. Luňáčková:kabinet dějepisu (hlavní budova, 2. patro): čtvrtek 13.35 - 14.20 1. i 2. stupeň,
pondělí a čtvrtek 11.50 - 12.35 2. stupeň
                                                                
Mgr. Z. Tommasino:kabinet dějepisu (hlavní budova, 2. patro): čtvrtek 13.35 - 14.20 1. i 2. stupeň

Poskytujeme informace k volbě povolání, pomáháme při řešení výchovných, výukových a popřípadě osobních problémů žáků. Podílíme se na tvorbě školního programu prevence sociálně patologických jevů. Nabízíme půjčení odborné literatury.

Kroužky pro žáky s SPU:

 • 1. stupeň
 • 2. stupeň

 

 Jak se učit a naučit - příručka pro děti 2. stupně

 

Internetové stránky primární prevence drogové závislosti:

Instituce pomáhající dětem:

 • Linka bezpečí 800 155 555
 • Policie ČR 158
 • Rodičovská linka 283 852 222
 • Tísňové volání z mobilního telefonu 112
 • PPP Klatovy 376 310 809
 • Středisko výchovné péče Domažlice 379 778 144
 • K- centrum, Plzeň 377 421 374, 377 220 325
 • Drop in - Středisko primární prevence dr. Presla, Smetanovo nábřeží 18, Praha 1, tel.: 224 223 758
 • Středisko drogových závislostí DROGASTOP, Středisko pro mládež a rodinnou terapii, Apolinářská 4, 120 00 Praha 2, tel. 224 913 074
 • Anima - občanské sdružení pro péči o rodiny závislých,Apolinářská 14a, 128 00 Praha 2, tel. 224 911 364, fax: 224 913 074, mobil: 723 338 815, www.kontakt@anima-os.cz.cz
 • Sananim - kontaktní centrum, Osadní 2, 170 00 Praha 7, tel. 283 872 186

Pro žáky končící povinnou školní docházku - Seznam škol

Na portálu mohou žáci:

 • filtrovat střední školy podle jejich zaměření, typu, oborů ale i krajů či okresů.
 • získat cenné informace o studiu na středních školách.
 • využít diskuze a poradit se se studenty středních škol.

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2017/18