Základní škola Plánická Klatovy

Ze života školy

Den lesaautor Mgr. I. Honzíková, Mgr. I. Stahlová, publikováno 09.06.2017 v 13:08

Den lesa

Ve čtvrtek 25. 5. se třídy 3.A a 3.B vydaly na Den lesa, který již počtvrté na Hůrce pořádaly Lesy města Klatov,s.r.o. a Městský úřad Klatovy. Děti se seznámily s významem lesa a poznávaly lesní dřeviny a živočichy. Byly pro ně připraveny ukázky práce v lese, také viděly přibližování dřeva koněm a lesní techniku. Měly možnost se zúčastnit soutěží a nakonec si opekly buřty na ohni.

číst celou aktualitu

Němčina, sport a páťáciautor Mgr. V. Luňáčková, Mgr. J. Kantorová, publikováno 26.05.2017 v 13:09

Němčina, sport a páťáci

Tohle vše se spojilo během úspěšné akce, která proběhla v rámci dlouhodobé spolupráce ZŠ Plánická se školou v bavorském Rodingu. Během 3 dnů od 10.5. – 12.5. 2017 zažily děti v krásném školním zařízení v německém Habischriedu mnoho zajímavého. Dva animátoři, Linda a Mathias Straubovi, připravili pro děti spoustu aktivit, her a zábavných soutěží, při kterých zněla čeština i němčina. Jejich cílem bylo, aby všechny děti ztratily ostych a začaly používat cizí jazyk v běžných situacích, při seznamování a navazování přátelských vztahů.

číst celou aktualitu

Den Evropyautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 26.05.2017 v 11:29

16. května proběhl AZ kvíz 8. a 9. tříd jako připomínka Dne Evropy. Z každé třídy se zúčastnila dvě dvou nebo tříčlenná družstva. V příjemné zdravě soutěživé atmosféře hrály roli nejen vědomosti, ale i jako v životě štěstí a náhoda. V 9. ročníku zvítězili David Luňáček s Alešem Matějkou. V 8. ročníku Patrik Böhm, Jan Zíka, Dan Vozka. Všem patří poděkování za dodržování pravidel a čestné soutěžení.

číst celou aktualitu

Stonožkaautor Žáci 4.A, Mgr. Iveta Smolíková, publikováno 18.05.2017 v 07:38

Chtěli bychom vás seznámit s „HNUTÍM NA VLASTNÍCH NOHOU STONOŽKA“.

Toto hnutí je dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají dětem. Bylo založeno  Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
Ta po letech strávených v emigraci navštívila roku 1990 naši republiku. Než odletěla zpět domů, slíbila sestřičce z jedné české nemocnice, že se pokusí sehnat peníze pro tamní dětské oddělení. Paní Bělu napadlo, že by děti mohly pomoci dětem. A tak se narodila „STONOŽKA“.

číst celou aktualitu

Putování s Machem a Šebestovouautor Mgr. Hana Kováříková, publikováno 12.05.2017 v 09:09

Putování s Machem a Šebestovou

Během března a dubna plnili žáci 3.C úkoly projektu Putování s Machem a Šebestovou. Projekt vycházel hlavně z četby knihy Miloše Macourka Mach a Šebestová. Kromě českého jazyka zasahoval projekt také do matematiky, prvouky, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Chlapci a dívky se zúčastnili s Machem a Šebestovou různých dobrodružství, která jim umožnilo prožít kouzelné sluchátko.

číst celou aktualitu

Den Země 3.A a 3.Bautor Mgr. I. Honzíková, Mgr. I. Stahlová, publikováno 12.05.2017 v 09:05

Den Země 3.A a 3.B

Ve čtvrtek 4. května 2017 se uskutečnil Den Země tříd 3.A a 3.B. Všem žákům přinesl bohatý program, připravený Městským úřadem Klatovy, Úhlavou o.p.s. a také zaměstnanci SŠZP, mnoho nových poznatků a zajímavých zážitků. Úvodní část tohoto dne se odehrála v Mercandinových sadech, kde pan Pošefka informoval žáky o historii parku, upozornil na výjimečné rostliny, které zde rostou a uvedl plány o budoucnosti tohoto parku.

číst celou aktualitu

Den Země 4. tříd v ZOO Plzeňautor Mgr. Hana Benešová, publikováno 12.05.2017 v 09:01

Den Země 4. tříd v ZOO Plzeň

Návštěva v ZOO Plzeň se i přes nepřízeň počasí velmi vydařila. Pracovnice enviromentálního oddělení paní Stuchlová nás částečně provedla zahradou, její komentovaná prohlídka byla velmi zajímavá a pro děti i přitažlivá. Myslím, že radost je vidět i z očí všech dětí, druhá část projektu Den s Země splnila své cíle. Viděli jsme i pumu americkou - zvíře na jehož péči byly poskytnuty finanční příspěvky shromážděné žáky 1. stupně naší školy.

číst celou aktualitu

Krajské kolo basketbalu mladších žákyňautor Mgr. Kristýna Kameníková, publikováno 12.05.2017 v 08:58

Krajské kolo basketbalu mladších žákyň

V letošním roce se podařilo žákyním naší školy probojovat do krajského kola v basketbalu. V kategorii mladších žákyň naši školu reprezentovala Andrea Marková, Tereza Mištarková a Adéla Faitová ze 7.C.  Pavlína Marková a Emma Fürbacherová z 6.C a Kateřina Burešová s Nelou Langovou ze 7.B. Po krásných a napínavých soubojích se děvčata umístila na 5. místě a cenu za nejužitečnější hráčku turnaje získala naše Emma Fürbacherová z 6.C. Všem děvčatům patří dík za vzornou reprezentaci naší školy.

číst celou aktualitu

Vystoupení pěveckého sboru Kvítekautor Mgr. Irena Honzíková, publikováno 12.05.2017 v 08:54

Vystoupení pěveckého sboru Kvítek

Pěvecký sbor Kvítek vystoupil 13. dubna 2017 na velikonočních trzích na klatovském náměstí. Sbor je nyní složen z 24 zpěváků 1.- 4. ročníku. Program byl sestaven z pěti písní převážně s jarní tématikou, ale také z písní z pohádek. Zazněly písně: Princezna ze mlejna, Já mám notu, Koníčku můj, Káča našla ptáče a Barevnej svět. Představily se i dvě sólistky sboru: Veronika Sýkorová ze 3. B  a Lucie Prexlová ze 4.C. Na klavír doprovázela studentka klatovského gymnázia Michaela Černá.Podpořit sbor přišli  rodiče a prarodiče, ale také spolužáci se svými p. učitelkami.

číst celou aktualitu

Školní přebor 1. stupně ve šplhuautor Mgr. Kristýna Kameníková, publikováno 24.04.2017 v 20:51

Školní přebor 1. stupně ve šplhu

V pondělí 3. dubna se na naší škole konal přebor dětí 1.stupně ve šplhu. Své síly změřilo 42 dětí z druhých až pátých tříd. V kategorii 2.-3. tříd zvítězila Kristýna Hozmanová ze 3.A s časem 4,2s a Lukáš Vondráček z 2.C s časem 4,3s.  Také v kategorii 4.-5.tříd jsme se dočkali skvělých sportovních výkonů. Magdaléna Štampachová z 5.B zvítězila s časem 3,7s a Lukáš Jiřina ze 4.A všechny ohromil časem 2,3s. Všechny zúčastněné děti mohou být spokojené se svými výkony, které byly velmi vyrovnané. Velký dík patří i dětem z 1. a 2.B za to, že přišly fandit a tak přispěly k pěkné sportovní atmosféře.

číst celou aktualitu

Den Země 3.Cautor Mgr. Hana Kováříková, publikováno 24.04.2017 v 20:47

Den Země 3.C

V pátek 21.4. se třída 3.C společně s dalšími dvěma třídami ze ZŠ Masarykova, Klatovy  zúčastnila programu, který připravil Městský úřad Klatovy ve spolupráci se společností Úhlava. Děti se sešly v 8.30 v parku před Kolonádou. Zde se dozvěděly od pana Pošefky zajímavé informace z historie parku. Program pokračoval v SŠZP Klatovy, kde děti vyslechly přednášku paní M.Šeflové o pejscích. Potom se žáci 3.C přesunuli na zahradu SŠZP. Pan Honzík seznámil skupinu žáků s poznatky osledování počasí a ukázal jim meteorologickou stanici. Paní Hnojská si s dětmi prakticky vyzkoušela,jak správně třídit odpad a vysvětlila jim, proč je třídění odpadu důležité.

číst celou aktualitu

Čtenářská soutěžautor Mgr. Jaroslava Sejpková, publikováno 24.04.2017 v 20:42

19. dubna 2017 se ve společenském sálu Městské knihovny v Klatovech uskutečnil 11. ročník ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ.  Naši školu reprezentovalo 6 žáků a žákyň -  ze 2.A  Adéla Kutějová, 2.B Aneta Plzová, 2.C Magdalena Cariková, 3.A Kristýna Hozmanová, 3.B Pavel Skala, 3.C Tereza Šilhavá.  Do regionálního finále, které se uskuteční 17. května 2017, postupuje ze druhých tříd Magdalena Cariková, která získala 1. místo v městském kole. Ze třetích tříd postoupila Kristýna Hozmanová, která obsadila 3. místo.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

číst celou aktualitu

Velikonoční učení žáků 9. třídautor Růžena Krůsová, publikováno 24.04.2017 v 20:39

Velikonoční učení žáků 9. tříd

Děkuji všem pedagogům, žákům devátých tříd a dalším obětavcům, kteří se i letos podíleli na učení o Velikonocích na prvním stupni. Učilo se v úterý 11. dubna. Je to projekt, který máme v našich ŠVP desítky let. I letos byl o toto učení obrovský zájem. Žáci devátých tříd se stali na dvě vyučovací hodiny učiteli.  Učili své sourozence i kamarády. Chtěli se setkat s paní učitelkou, která je na prvním stupni učila a mají na první stupeň ty nejlepší vzpomínky. Pro mnohé to byl určitě velký zážitek, zkušenost a uvědomění si i nelehké práce učitele. Bylo to o konzultování hodin se „ svojí paní učitelkou“. Příprava pracovních listů, interaktivních cvičení, vyrábění různých papírových velikonočních zajíčků, kraslic, vymýšlení her, tajenek, omalovánek, nakonec i kopírování.

číst celou aktualitu

Ruštináři rodičůmautor Růžena Krůsová, publikováno 24.04.2017 v 20:36

V úterý 11. dubna se pro rodiče ruštinářů v odpoledních hodinách uskutečnilo představení ruských pohádek a recitace. Byla to právě ta vystoupení, kterými jsme reprezentovali naší školu v krajském kole Puškinova památníku v Plzni. Hrála se pohádka Kdo v domku bydlí? Tuto pohádku nacvičila paní učitelka Böhmová. Pak následovala Rukavička a Popelka. Představení jsme odehráli v prostorách sálu nové školní kuchyně. Atmosféra vládla velice poklidná a přívětivá. Každé vystoupení bylo odměněno velkým potleskem. Rodiče se také dozvěděli od ing. F. Strnada - předsedy ČRS v Klatovech - o možnosti pobytu našich dětí v Ruské federaci. V letošním roce budeme opět vysílat 6 žáků z naší školy. Pobyt bude probíhat v dětském táboře od 6. července do 16. července.
Děkuji paní učitelce P. Böhmové za pomoc.

číst celou aktualitu

Velikonoční beránekautor Růžena Krůsová, publikováno 24.04.2017 v 20:34

Velikonoční beránek

V hodinách ruského jazyka v devátých třídách jsme spojili teorii s praxí. Učili jsme se o ruské kuchyni a tak jsme se domluvili, že upečeme v pondělí 3. dubna velikonočního beránka. A jak jinak -  podle ruského receptu. Donesli jsme si všechny suroviny a pak už se děvčata dala do kvedlání a míchání. Chyběla nám ale forma beránka, tak jsme ho pekli na plechu. Kluci měli za úkol beránka upéct a tak dávali pozor, aby ho nespálili. Jejich pomůckou byla špejlička, kterou poznali, zda je těsto upečené. Byl na plechu rychle upečený. Důležité bylo, že nám „beránek“ chutnal. Taky čas stál při nás a zvládli jsme vše na minutu.

číst celou aktualitu

Učily nás deváťandyautor Mgr. Irena Stahlová, publikováno 24.04.2017 v 20:29

Učily nás deváťandy

V úterý 11. dubna proběhlo na naší škole „učení deváťáků“. K nám do 3. A zavítala děvčata z 9. A. Nejdříve s dětmi ve třídě procvičily matematiku, nějaký čas věnovaly i českému jazyku. Nechybělo také vybarvování vajíček a zajíčků. Na druhou hodinu si děvčata připravila pro své mladší spolužáky různé úkoly, hádanky a soutěže v tělocvičně – skákání na trampolínce, chození po lavičce a prolézání díly ze švédské bedny, cvičení na žíněnkách, ochutnávání jídel…Dětem se učení líbilo a za snahu dostaly od dívek z devítky sladkou odměnu.

číst celou aktualitu

Jan Lucemburský v klatovském muzeuautor Mgr. Hana Benešová, publikováno 07.04.2017 v 18:54

Jan Lucemburský v klatovském muzeu

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 zhlédli žáci 4. tříd v klatovském muzeu pořad k učivu vlastivědy - Jan Lucemburský. Děti prokázaly dobré znalosti a za odměnu viděly mnoho zajímavých předmětů dokládajících život té doby. Vrcholem pořadu bylo vytvoření družiny Jana Lucemburského v replikách dobového ošacení a s maketami zbraní.

číst celou aktualitu

Adopce v ZOOautor Mgr. Radmila Šťastná, publikováno 06.04.2017 v 20:14

Ve čtvrtek 6.4. už tradičně, jako každý rok, se žáci 5. tříd vydali do plzeňské zoologické zahrady adoptovat zvíře. Letos se vybrala rekordní částka peněz, 19 700 Kč. Pan Vobruba provedl děti po zoo, poskytl jim zajímavé nformace, ukázal jim čerstvě narozená mláďata velblouda a hrocha. Nakonec je přivedl k výběhu, ve kterém byla puma americká, kterou přijely adoptovat. Byl to pěkný zážitek spojený s velice prospěšnou akcí. Děkujeme všem, kteří na tuto akci přispěli.

číst celou aktualitu

Puškinův památník - krajské koloautor Růžena Krůsová, publikováno 05.04.2017 v 07:33

Puškinův památník - krajské kolo

V pátek 31. března se konalo krajské kolo Puškinova památníku na ZČU v Plzni. Naše škola slavila obrovský úspěch hlavně s dramatizací pohádek. Na prvním místě se umístila pohádka Rukavička. Všem šesťákům gratulujeme, protože postupují do celostátní přehlídky, která se bude konat 6. června v Praze. O třetí místo se dělila děvčata z páté třídy s pohádkou: Kdo v domku bydlí? Tuto pohádku nastudovala děvčata s paní učitelkou Böhmovou. Devátá třída obsadila také třetí místo s pohádkou Popelka. Nikdo ale neměl v porotě ani tušení, že nám onemocněla jedna žákyně, která nedorazila ráno k autobusu a že během cesty předělali deváťáci její roli tak, že opravdu nikdo nic nepoznal. Jsou pro nás „Jedničky“. Ani za recitaci jsme se nemuseli stydět. Třetí místo obsadila Viktoria Kušnir (7.B) s básní Vesnušky. Zvláštní ocenění ruského konzula, který se soutěže zúčastnil jako porotce, bylo uděleno Erice Meszárošové (7. A) za básničku Žoltyj pesok. Chtěla bych touto cestou také poděkovat ČRS v Klatovech panu ing. Fr. Strnadovi. Společnost všem účastníkům platila cestu autobusem do Plzně.

číst celou aktualitu

Matematický klokanautor Mgr. Jaroslava Šauerová, publikováno 05.04.2017 v 07:20

Matematický klokan
Matematický klokan se stal největší matematickou soutěží na světě. Soutěž vznikla v r. 1991 ve Francii na počest podobné matematické soutěže v Austrálii . Vloni řešilo "klokaní" úlohy více než 6 miliónů žáků. Vlastní soutěž  probíhá ve všech pořadatelských zemích zpravidla koncem měsíce března ve stejný den. I tento fakt přispívá ke kouzelné atmosféře celého dění, neboť ve stejný okamžik řeší tisíce žáků na celém světě tytéž matematické úlohy. Úlohy k soutěži jsou připravovány na mezinárodních pracovních seminářích. Proto získané body ze soutěže jsou pro žáky cennou trofejí a rádi se hlásí do dalších ročníků.
Letos na druhém stupni soutěžilo 38 žáků, prvenství v kat. Kadet získal Josef Flídr a v kat. Benjamin Josef Kotáb. Oba vítězové dosáhli vysoké skóre bodů, které je řadí k nejlepším řešitelům.Blahopřání a pochvalu si zaslouží všichni účastníci.

číst celou aktualitu

Krajské finále v šachuautor Mgr. Vlastimil Časta, publikováno 05.04.2017 v 07:13

Vynikající výsledek dosáhl v březnovém krajském finále v šachu tým prvního stupně. Ve vyrovnané konkurenci třinácti družstev obsadili naši žáci 4. místo. Jan Bukvaj, Martin Bukvaj (oba 1.B), Jan Velkoborský, Tadeáš Velkoborský (oba 2.B) a Mathias Stegner (3.A) si zaslouží velké blahopřání a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

číst celou aktualitu

Dílna v DDM - 3.Cautor Mgr. Hana Kováříková, publikováno 29.03.2017 v 20:45

Ve čtvrtek 2.března se žáci 3.C vydali do Domu dětí a mládeže v Klatovech. Jejich cílem bylo vyzdobit si květináč jarními tulipány. Všichni začali tím, že si na samolepicí papír nakreslili a pak vystřihli několik tulipánů. Nalepení tulipánů na květináč nebylo vůbec těžké. Rovněž si děti bez problémů poradily s nanášením barvy houbičkou. Tento postup zopakovaly celkem třikrát. Pokaždé museli však žáci zkontrolovat, zda nanesená barva je již dostatečně suchá a je možné na ni dál lepit a přídat další vrstvu. Po skončení práce děti ještě odlepily tulipány a dokreslily jim stonky. Výtvarná dílna se všem líbila a domů si odnesli hezky dekorované květináče. Poděkování patří paní Janě Soukupové za trpělivost.

číst celou aktualitu

Nová keramická dílnaautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 29.03.2017 v 20:37

Nová keramická dílna

Na konci prvního pololetí letošního školního roku byla zahájena výuka v nové dílně v budově ZŠ na Plánické ulici 208. Dílna vznikla rekonstrukcí suterénních prostor. Zázemí pro výuku je výborné.  Tento nový prostor využíváme při výuce na prvním i druhém stupni.
V dílně našly pevné místo i dříve zakoupené čtyři hrnčířské kruhy.  V další  etapě bude ještě pořízena vypalovací pec. V současnosti spolupracujeme se ZUŠ a díky ochotě vyučujících výtvarného oboru využíváme jejich  pec.

číst celou aktualitu

Beseda v knihovně - 3.Cautor Mgr. Hana Kováříková, publikováno 29.03.2017 v 20:34

Ve čtvrtek 16.3. se žáci 3.C vydali do Městské knihovny Klatovy na besedu o knize Mach a Šebestová ve škole. Z této knihy již přečetli několik kapitol a příběhy hlavních hrdinů je opravdu zaujaly. Seznámili se nejen s Machem a Šebestovou , ale také s žáky Kropáčkem, Horáčkem a Pažoutem. Díky sluchátku slyšeli mluvit zvířata v zoo, ocitli se v době ledové, nebo se přesunuli s celou třídou na pirátskou loď, aby získali poklad. Všude je doprovázel jejich kamarád Jonatán. Paní knihovnice dětem ukázala další knihy Miloše Macourka pro děti a vyzvala je, aby si přišli nějakou knihu půjčit. Děti se cítily v prostředí knihovny velmi příjemně, a proto se alespoň některé stanou brzy jejími čtenáři.

číst celou aktualitu

Lyžařský zájezd Špičák 2017autor Mgr. Otakar Vylít, publikováno 29.03.2017 v 20:31

V lednu a únoru se vždy na jeden týden  žáci sedmých tříd podívali do lyžařského areálu na Špičáku , kde se tradičně učili lyžařským dovednostem. Letos se povedlo naplnit kapacitu na maximální počet 2 x  24 žáků.

číst celou aktualitu

Puškinův památníkautor Růžena Krůsová, publikováno 29.03.2017 v 20:29

22. března se konal 51. ročník soutěže v ruském jazyce Ars Poetika. V letošním roce jsme měli velké zastoupení pohádek. Páté třídy - nejmladší ruštináři si připravili pohádku: Kdo v domku bydlí? Žáci šestých tříd pak pohádku Rukavička a nejstarší - devátá třída Popelku. Udělalo nám radost, že tato vystoupení naši školu budou reprezentovat 31. března v krajském kole v Plzni na ZČU. Za recitaci pak do Plzně pojede Viktoria Kušnir s básní Vesnuški a Erika Meszárošová s básní Žoltyj pesok. Děkuji porotě panu ing. F. Strnadovi za ČRS v Klatovech, za přípravu žáků a porotu paní učitelce Pavle Böhmové.

číst celou aktualitu

The Beatlesautor Růžena Krůsová, publikováno 29.03.2017 v 20:26

Paul McCartney: „Na konci Beatles jsem byl poprvý v životě hotovej. Do tý doby jsem byl domýšlivej blbec.“

V úterý 21. března celá škola navštívila přednášky chomutovské hudební agentury Forrest  Gump s názvem
A pořád se něco hraje. Programy této agentury jsou určeny žákům základních a středních škol.

číst celou aktualitu

Masopust 8. třídautor Růžena Krůsová, publikováno 09.03.2017 v 07:55

Masopust 8. tříd

V úterý 28. února osmáci absolvovali svůj masopust. Každý rok takto končí tématický celek o masopustních lidových tradicích. Lidová podoba masopustu je od roku 2010 na seznamu kulturního dědictví UNESCO, nejde tedy o nějakou bezvýznamnou věc. Zúčastnění si připravili pěkné, vtipné masky v duchu lidové tradice. V tělocvičně si s chutí zazpívali, zasoutěžili a zatančili.

číst celou aktualitu

Maškarní bál školní družinyautor Václava Brožíková, publikováno 09.03.2017 v 07:41

Maškarní bál školní družiny

Princezny, rytíři, indiánky, motýlci, květinky, spidermani, zvířátka a další krásné masky se sešli na maškarním bále školní družiny 15. 2. 2017 v tělocvičně školy. Program začal promenádou masek, pokračoval tancem a soutěžemi. K tanci a poslechu hrál František Pelíšek. Potěšil nás velký zájem ze strany rodičů a prarodičů, kterým bych chtěla moc poděkovat za výbornou spolupráci při úklidu tělocvičny. Bál se vydařil a všichni odcházeli spokojeni.

číst celou aktualitu

Recitační soutěž 1. stupněautor Mgr. H. Benešová, Mgr. R. Bočková, publikováno 09.03.2017 v 07:33

Recitační soutěž 1. stupně

Na konci února se uskutečnilo u příležitosti Dne mateřského jazyka školní kolo recitační soutěže 2. až 5. tříd naší školy. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků 2. – 3. tříd. Po velmi pěkném výkonu zvítězily  Barbora Benešová a Kristýna Hozmanová ze 3.A. Na druhém místě se umístili Šimon Zavadil a Alexia Francizka Begerl ze 2.A. Na třetím místě pak Klaudie Maxová ze 3. B. Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast (R. Bočková).

číst celou aktualitu

Den na sněhuautor Mgr. R. Šťastná, Mgr. R. Bočková, publikováno 09.03.2017 v 07:05

Den na sněhu

Ve čtvrtek 9. 2. se žáci 2. - 5. tříd zúčastnili školní sportovní akce - Den na sněhu. Nejpočetnější skupinou byli bruslaři. Děti bruslily dvě hodiny na zimním stadionu. Kromě volného a zábavného bruslení si  několik chlapců na oddělené části zahrálo hokej. Den se vydařil a děti odcházely příjemně unavené a spokojené.

Také lyžaři se dočkali pravé sněhové zimy a mohli vyrazit na společné lyžování. Jako každý rok jsme využili lyžařské středisko v Železné Rudě, kde byly bezvadné podmínky pro naše lyžování – perfektně upravená sjezdovka, sociální zázemí a v neposlední řadě sluníčko, které nám všem udělalo velkou radost.

číst celou aktualitu

Setkání basketbalových nadějíautor Mgr. Kristýna Kameníková, publikováno 03.02.2017 v 07:24

Setkání basketbalových nadějí

V úterý 24.1. 2017 se ve sportovní hale na Vodojemu konal basketbalový turnaj, který ve spolupráci s naší školou tradičně pořádá Basketbalový klub Klatovy. Představit své nejmladší basketbalové naděje přišly kromě naší školy také ZŠ Tolstého ul. a ZŠ Čapkova ul. Klatovy.

číst celou aktualitu

Úspěchy mladších žáků ve florbaluautor Mgr. Kristýna Kameníková, publikováno 03.02.2017 v 07:12

Úspěchy mladších žáků ve florbalu

Na začátku prosince se naše škola zapojila do florbalového turnaje v kategorii mladších žáků a žákyň. Z okrskových kol se chlapci i děvčata z šestých a sedmých tříd probojovali do okresního kola, které proběhlo 9.12. 2016 ve sportovní  hale ZŠ Čapkova ulice v Klatovech.  V průběhu dne se střídala jednotlivá utkání dívek a chlapců. Zápasy byly velmi napínavé. Děvčata i chlapci bojovali ze všech sil, vzájemně se podporovali, a jejich úsilí se vyplatilo.  Oba dva týmy se umístily na 3. místě. Domů si odnesly nejen bronzové medaile, ale i spoustu sportovních zážitků. Všem medailistům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

číst celou aktualitu

Den mateřského jazyka - výzvaautor Vyučující českého jazyka 2. stupně, publikováno 24.01.2017 v 17:08

Od roku 1999 připadá na den 21. února Mezinárodní den mateřského jazyka, který byl vyhlášen organizací UNESCO jako připomínka události z roku 1952. Tehdy bylo v Pákistánu brutálně potlačeno hnutí za bengálský jazyk. Přesto bengálština zůstala 5. – 6. nejpoužívanějším jazykem světa, jímž mluví na 230 milionů mluvčích. Připomínkou incidentu a symbolickým svátkem světového jazykového bohatství je Mezinárodní den mateřského jazyka. UNESCO současně s vyhlášením svátku vytvořilo Atlas ohrožených jazyků

číst celou aktualitu

Úspěchy starších žáků ve florbaluautor Mgr. Otakar Vylít, publikováno 22.01.2017 v 08:19

Úspěchy starších žáků ve florbalu

V polovině listopadu proběhla utkání okresního turnaje starších žáků - postup si vybojovalo naše družstvo z okrskového kola. V základní skupině začal náš první zápas nešťastnou prohrou s družstvem ZŠ Masarykova. Prohra zvýšila odhodlání zvítězit, a to se nakonec podařilo. Hoši od semifinálových bojů vše vyhráli a stali se tak okresními přeborníky.

Na začátku prosince jsme jeli spolu s dalšími šesti vítězi okresních kol do Plzně na finálová utkání krajského kola. Naši reprezentanti si vylosovali čtyřčlennou skupinu A. Boje ve skupině sloužily hlavně k sehrání se a určily soupeře pro play off. Ve skupině vyhráli naši dvě utkání, poslední remizovali. Naprosto zaslouženě proto postoupili do semifinále. S týmem ze Staňkova jsme sehráli vyrovnané a nesmírně dramatické utkání. Prohrávali jsme, ale podařilo se vyrovnat. O vítězi rozhodly samostatné nájezdy. My jsme proměnili všechny tři, soupeř poslední neproměnil a to nás posunulo do finále. Ve finále jsme narazili na silný tým z Plzně. Hoši velice dobrou hrou soupeře porazili jednoznačně 4:0. Jsme rádi, že jsme přivezli pohár a zlaté medaile.

číst celou aktualitu

Přebor škol v šachuautor Mgr. Jaroslava Sejpková, publikováno 22.01.2017 v 06:37

Přebor škol v šachu

Dne 17.ledna 2017 žáci 1.stupně  Jan Bukvaj, Martin Bukvaj (1.B), Jan Velkoborský, Tadeáš Velkoborský (2.B) a Mathias Stegner (3.A) reprezentovali naši školu v okresním kole Přeboru škol v šachu v Klatovech. Po dlouhých bojích se umístili na pěkném 2. místě a postupují do krajského kola. Za výbornou reprezentaci děkujeme.

číst celou aktualitu

Beseda se spisovatelkou P. Braunovouautor Třídní učitelky 3. tříd, publikováno 13.01.2017 v 09:26

Beseda se spisovatelkou P. Braunovou

Ve čtvrtek 12. ledna nás poctila svou návštěvou Petra Braunová, autorka knih pro děti a mládež. Besedy se uskutečnily v hudebním sále naší školy. Spisovatelka seznámila děti s některými svými knihami a vysvětlila jim, jak kniha vzniká a kdo se podílí na jejím vydání. Děti byly velmi zvědavé na to, proč vlastně paní Braunová začala psát knihy. Dozvěděly se, že svou první knihu napsala pro svého syna Olivera, který se nechtěl učit číst. Když si však přečetl vyprávění o sobě, nechal se maminkou ke čtení přemluvit a později se z něj stal skvělý čtenář. I my bychom si přáli, aby na naší škole bylo mnoho dobrých čtenářů. Petra Braunová napsala asi 30 knih pro malé i velké čtenáře. Doufáme, že její knihy děti zaujmou a s chutí si je budou číst.

číst celou aktualitu

Společné prosincové akce ve 4.Cautor Mgr. Hana Benešová, publikováno 13.01.2017 v 09:19

Společné prosincové akce ve 4.C

Jak již bývá v prosinci obvyklé, koná se řada pěkných akcí. Nelze je obsáhnout všechny, protože by nezbyl čas na učení, tak jsme si vybrali jen některé. Fotografie z akcí najdete ve školní fotogalerii.

číst celou aktualitu

Živý Betlémautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 13.01.2017 v 09:15

Živý Betlém

Třída 7. A se sešla v předvánočním čase a zábavnou formou her, hádanek se žáci blíže seznamovali s tradicemi adventní doby. Jde o projekt v rámci předmětu výchova k tvořivosti. Protože Vánoce i adventní čas jsou velmi pomíjivé, kouzlo spočívá v přítomném okamžiku, děti malovaly betlémský příběh do mouky. Obrázky vydržely právě jen okamžik.  Všem se netradiční technika líbila, některé práce si můžete prohlédnout níže. Po výtvarné části odpoledne si všichni zazpívali koledy a připomněli si betlémský příběh  hudbou. Žáci měli jednoduché kostýmy a za zpěvu koled postupně přinášeli dary právě narozenému Ježíškovi.

číst celou aktualitu

Předvánoční setkání ve 4.Cautor Mgr. Hana Benešová, publikováno 13.01.2017 v 09:09

Předvánoční setkání ve 4.C

I v tak časově náročném období, kterým je Advent, jsme dokázali zpomalit a najít si čas společné setkání. Letos jsme se sešli opravdu téměř všichni. Jsem ráda, že cestu na společné tvoření našli tentokrát nejen maminky, ale i starší sourozenci a také i tatínkové. Opravdu slavnostní náladu při vystoupení dětí vystřídal uvolněný tvořivý ruch, který doprovázel společné snažení. Vytvořené drobné vánoční dekorace udělaly radost malým i dospělým tvůrcům.

Děkuji všem rodičům za podporu společného třídního života.

číst celou aktualitu

Předvánoční vystoupení pěveckého sboruautor Mgr. Irena Honzíková, publikováno 19.12.2016 v 19:49

Předvánoční vystoupení pěveckého sboru

V pondělí 19.12.2016 vystoupil pěvecký sbor Kvítek na vánočních trzích na klatovském náměstí s  programem vánočních písní a koled. Zazněla vánoční píseň Sněhulák, Sníh, dále moravská lidová koleda Hej vánoce, dlouhý noce, veselá píseň Rampouch a Grónská písnička. Sbor Kvítek vystoupil téměř v plném počtu – 26 malých zpěváčků. Přispěl tak svým vystoupením k navození slavnostní předvánoční nálady.

číst celou aktualitu

Vázání kravatautor Růžena Krůsová, publikováno 19.12.2016 v 19:46

Vázání kravat

Soutěž, která se konala 6. prosince. V hodinách výchovy k občanství se žáci učí i společenskému chování. Praktickou částí je i uvázání kravaty na čas. Kravata má ale také svá pravidla. Měla by odpovídat tvaru postavy člověka. Pro štíhlé -  úzká. Pro mohutnější postavy – široká. Pokud si nejme jisti postavou, trendem je volit raději kravatu úzkou, ta působí úhlednějším dojmem. Proto ani šířku bychom neměli zanedbávat. Jsou konvenční povolání, která dnes stále kravatu považují za nezbytnou součást každého mladého muže. I James Bond nosil všechny druhy vázanek velmi často a přežil tolik nebezpečných eskapád. Vázali jsme uzel Long.

číst celou aktualitu

Živý Betlémautor Růžena Krůsová, publikováno 19.12.2016 v 19:43

Živý Betlém

V rámci ŠVP -  ve výchově k tvořivosti se žáci sedmých tříd seznamovali hlouběji s adventním časem. Ale hlavním úkolem bylo postavit živý betlém. Každý žák měl svoji postavu z betléma. V letošním roce se nám povedl opravdu moc hezký betlém. Třída 7. C se sešla odpoledne v pondělí a zábavnou formou testů, hádanek a práce s interaktivní tabulí se zabývala adventní dobou.  Dále žáci vyráběli hudební ozdoby: andílka a zvoneček s paní učitelkou Popelíkovou. Ty si odnesli domů. Pak už za zpívání klasických koled a vánočních písní postavili betlém. Ježíšek. Panna Maria a svatý Josef. Tři králové – Baltazar, Melichar a Kašpar. Anděl, pasáček, muzikanti, lidičky s dárky, ponocný aj. Měli jsme i drbny, ty nám ale pak marodily. Zazpívali jsme i jednu z nejstarších koled Narodil se Kristus Pán a Nesem vám noviny. Čas nám tak rychle utíkal a my jsme si ještě více přiblížili Vánoce, na které se moc těšíme. Děkujeme i za milou návštěvu paní učitelce Jandové.

číst celou aktualitu

Mikuláš ve školní družiněautor Václava Brožíková, publikováno 19.12.2016 v 19:30

Mikuláš ve školní družině

Mikuláš, anděl a čert samozřejmě nemohli chybět ani ve školní družině v pondělí 5. 12. 2016. Všichni se sešli na velké čertovské diskotéce a největší zábavou byl tanec s čertovskými vidlemi. V úterý se školní družina proměnila v tvořivé dílničky. Vyráběly se ozdoby na stromeček, andílci, adventní kostky a přáníčka. Ve středu malí školáci navštívili andělské tvoření v kulturním domě. Čekaly na nás milé paní. Zdobili jsme perníčky, navlékali z korálků andílky, skládali hvězdy a sněhuláky. Společně jsme prožili voňavé odpoledne a odnesli si vlastnoručně vyrobené dárky.

číst celou aktualitu

Mikulášská nadílka ve 3.Aautor Mgr. Irena Stahlová, publikováno 19.12.2016 v 19:26

Mikulášská nadílka ve 3.A

Stejně jako v předchozích dvou letech, tak i v letošním roce, zavítali do naší třídy andělé, Mikuláš a čerti. Některé děti je netrpělivě s nadšením očekávaly, jiné se slzičkami v očích upíraly zrak ke dveřím. Konečně nadešel ten okamžik. S hlasitým řevem, chrastěním řetězu a metlami vtrhli do třídy čerti a za nimi se objevili andělé a Mikuláš. Nejprve pokárali „zlobiče“, potom jim některé děti zazpívaly písničku či přednesly báseň. Když se uklidnili i ti, kteří měli z návštěvníků hrůzu, obdarovali je andělé mandarinkami. Při odchodu ze třídy děti slíbily, že budou hodné. Ovšem jak dlouho jim tento slib vydrží, to ukáže příštích pár dnů.

číst celou aktualitu

Zdobení vánočních stromkůautor Zuzana Topinková, publikováno 10.12.2016 v 13:53

Zdobení vánočních stromků

Žáci 1. oddělení školní družiny se 30.11. 2016 účastnili zdobení vánočních stromků v KD Klatovy. Papírové ozdoby, které letos použili, si vyrobili sami při pracovních činnostech ve školní družině.

číst celou aktualitu

Hudební pexesoautor Růžena Krůsová, publikováno 10.12.2016 v 13:47

Hudební pexeso

V úterý 8. listopadu si žáci sedmých tříd zasoutěžili v hudebním pexese. Procvičili si tak zábavnou formou pexesa svět hudebních nástrojů. Nástroje symfonického orchestru a lidové nástroje se učili již na prvním stupni. Na druhém pak poznávají i jiné nástroje. V současné době může být hudebním nástrojem i počítač, kde hudebník vytváří zvuk ovládáním příslušného programu. Prostě je to nesmírně široký a nádherný hudební svět.

číst celou aktualitu

Ke Klatovům vede cestaautor Růžena Krůsová, publikováno 10.12.2016 v 13:45

11. listopadu žáci devátých tříd navštívili pořad folklorního souboru Šumava. Pořad se jmenoval „Ke Klatovům vede cesta“ a konal se v KD Družba. Soubor Šumava byl založen roku 1956 v Klatovech. V letošním roce slaví 60. let svého založení. Od svého založení sbírá, uchovává a šíří lidové umění oblasti Klatov a Pošumaví. Pro všechny tanečníky, hráče a zpěváky je folklor určitě velkým koníčkem, protože to bylo vidět po celý pořad.

číst celou aktualitu

Halloween s prvňáčkyautor Anděla Míšková, 9.A, publikováno 18.11.2016 v 11:00

Halloween s prvňáčky

V úterý před podzimními prázdninami 25. října žáci z 9.A strávili 2 vyučovací hodiny výukou prvňáčků. Tématem byl samozřejmě blížící se Halloween.
V každé třídě byla asi pětičlenná skupinka deváťáků, která měla prvňáčky na starost. Možná si říkáte, že pět je dost a že jsme tam možná někteří neměli co dělat. Ale divili byste se, jak je učení, zvlášť takhle malých žáčků náročné, že jsme i přes velký počet „učitelů“ občas nestíhali.  Jednou z činností bylo i vyrábění masek na obličej nebo vybarvování hrůzostrašného pavouka, jenž si děti moc užily.
U všech skupin bylo vidět nadšení, s kterým se do této akce vrhly, a nikdo nelitoval těch dvou netradičně prožitých hodin.  Díky nádherné přípravě deváťáků si děti z prvních tříd „halloweenské učení“ opravdu užily a myslím, že na něj budou dlouho vzpomínat.

číst celou aktualitu

Finále turnaje chlapců ve florbaluautor Mgr. Otakar Vylít, publikováno 18.11.2016 v 10:56

15. listopadu se v tělocvičně na Vodojemu konal přebor školy v kategorii mladších žáků. Šesťáci a sedmáci hráli systémem „každý s každým“. Pak následovalo play off. Ze skupiny šestých tříd postoupilo do boje o první místo bez problémů družstvo 6.B a do boje o třetí místo družstvo 6.A. Pro umístění na pátém místě bojovalo družstvo 6.C. Ze skupiny sedmých tříd postoupili žáci 7.A k boji o první, žáci 7.C k boji o třetí a žáci 7.B o páté místo.

číst celou aktualitu

Jak šlo vejce na vandrautor Mgr. Irena Honzíková, Mgr. Hana Kováříková, publikováno 01.11.2016 v 19:46

Jak šlo vejce na vandr

V termínech 17. 10. a 24. 10. se žáci třetích tříd zúčastnili výukového programu „Jak šlo vejce na vandr“. Tato akce se konala v rámci programu Za poznáním na farmu a zorganizovala ji společnost Úhlava. V 8.15 žáci třetích tříd nastoupili do autobusu, který je odvezl na biofarmu Skřivánek v Lomci u Klatov. Tam se děti nejprve seznámily se složením vajíčka, částmi těla slepice a druhy drůbeže.

číst celou aktualitu

Bovýsek na prvním stupniautor Mgr. Jaroslava Sejpková, publikováno 01.11.2016 v 19:31

Bovýsek na prvním stupni

V úterý 11. října navštívil žáky na 1. stupni naší školy Bovýsek. Že nevíte, kdo to je? Maskot projektu Ovoce a zelenina do škol. Nejen že nám každý týden posílá do školy pro každého žáka na 1 . stupni nějaké ovoce nebo zeleninu, ale tentokrát si s námi přišel i povídat. Seznámil nás s méně známými druhy exotického ovoce, zasoutěžili jsme si a ještě jsme dostali zdravou svačinku.

číst celou aktualitu

Exkurze 6. tříd do planetária v Plzniautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 17.10.2016 v 14:15

Exkurze 6. tříd do planetária v Plzni

6. října 2016 jeli žáci šestých tříd na exkurzi do Planetária v Plzni, které je součástí velmi oblíbené Techmanie. Tato exkurze je závěrečným shrnutím učiva o vesmíru.  Projekce v 3D planetáriu i živý a vtipný výklad děti zaujaly.  Díky trojrozměrné projekci na kulovou plochu, se vydaly se za krásami naší Galaxie, přes okolní galaktické sousedy, až na samotné hranice nám známého vesmíru. Na hodinovou procházku vesmírem navázal krátký, ale podle dětí velmi zdařilý, film Úžasný pád z výšky 40 km nad Zemí.

číst celou aktualitu

Září ve 2.Bautor Mgr. Jaroslava Sejpková, publikováno 17.10.2016 v 14:07

Září ve 2.B

V září jsme se opět sešli po prázdninách ve škole, ale nyní už jako druháci. Všichni jsme se do školy už těšili, hlavně na kamarády, vždyť jsme se dva měsíce neviděli. Ve škole zatím stále opakujeme učivo z prvního ročníku, ale poznáváme i nové. 26. září jsme byli na výstavě skla v PASK. Viděli jsme nejen nádherné sklo a skleněné šperky, ale dozvěděli jsme se, i jak se sklo vyrábí. Dokonce jsme si mohli fouknout i do sklářské píšťaly. Na závěr jsme hledali ukrytá skleněná zvířátka a doplnili pracovní listy. Za odměnu jsme dostali malou sladkost. Moc se nám to líbilo!

číst celou aktualitu

Minulý školní rokautor Mgr. Karel Denk, publikováno 21.09.2016 v 12:55

Školní rok na škole tak velké, jako je ta naše, přináší mnoho starostí i radostí, jak pro žáky a jejich rodiče, tak i pro učitele, zaměstnance i vedení školy.
            Hodnocení tohoto školního roku dáme do souvislosti s anketou v dotaznících, které vyplňují rodiče žáků 3., 5., 7. a 9. tříd. Poměrně slušný vzorek toho, jak nás rodiče a žáci vnímají v posledních letech, napovídá, že se posunujeme malými krůčky ve většině sledovaných oblastí směrem k lepšímu. Někteří rodiče to možná považují za zbytečné, ale my se doopravdy snažíme po vyhodnocení dotazníků pracovat na tom, aby problémy, které se objeví, byly odstraněny. Na důkaz toho, že dotazníky v koši nekončí, bych rád v rámci hodnocení školy odpověděl na některé připomínky rodičů. Kdo chce znát odpovědi, musí číst až do konce.
            Z pohledu bezpečného přístupu do školy byl minulý školní rok zlomový. Kromě přístupu prostřednictvím čipů pro žáky, byly u všech vchodů instalovány bezpečnostní kamery. Máme tak přehled koho do školy pouštíme. Situace na dvoře za budovou 208, respektive před vchodem do školní jídelny a vchodem pro žáky
1. – 3. ročníků, se také vylepšila položením nového povrchu. Na podzim bude ještě doplněno vodorovné dopravní značení.

číst celou aktualitu

Letní prázdninová škola ruského jazykaautor Růžena Krůsová, publikováno 03.09.2016 v 07:18

Letní prázdninová škola ruského jazyka

O prázdninách se uskutečnila škola pro žáky, kteří se učí ruskému jazyku. Školu jsme pojmenovali Škola skřítka Saši. Skřítek Saša provázel ruštináře každý den. Stal se maskotem – symbolem - letní školy. Z ruského Jekatěrinburgu přiletěl také magistr Radan Kapucian, který tábor náležitě zpestřoval. Ale opravdová škola to nebyla. Chtěli jsme ruský jazyk našim žákům přiblížit tak, aby školu v pravém slova smyslu neprožívali - zábavně, zajímavě. Pracovalo se hlavně s azbukou. Ta je hodně v jazyce ruském důležitá a tak ruštináři v první polovině prvního dne plnili úkoly s interaktivní tabulí – luštili hádanky, rébusy, skládali slova z písmenek azbuky, potom vymýšleli i celé věty, luštili šifry mistra Kapuciana, naučili se krátkou - komickou písničku „U popa byla sabáka“, doplňovali makarončiki. Slovíčka, která jsme neznali, jsme hledali ve slovníčku. Pomocníkem nám byl i obrázkový slovníček.

číst celou aktualitu