Základní škola Plánická Klatovy

Ze života školy

1.A v knihovněautor Mgr. Radmila Šťastná, publikováno 22.11.2017 v 08:19

1.A v knihovně

Ve čtvrtek 9.11. šli žáci 1.A poprvé společně do knihovny, kde se zúčastnili prezentace knížek o kočičkách, které pro děti napsala a vydala místní spisovatelka paní Růžena Bauerová. Seznámili se s obsahem knih, paní jim přečetla ukázku, prohlédli si fotografie z knih. Na závěr besedovali s paní spisovatelkou o kočičkách a jiných domácich mazlíčcích, ktré doma chovají. Beseda se jim líbila.

číst celou aktualitu

Abeceda penězautor Mgr. Irena Stahlová, publikováno 05.11.2017 v 14:25

Abeceda peněz

Žáci 4. A naší školy se účastní projektu Abeceda peněz na podporu finanční gramotnosti, kterou pořádá Finanční akademie České spořitelny. Žáci nahlédnou do světa podnikání, naučí se orientovat ve světě peněz, budou muset přemýšlet o společné práci a zodpovědnosti vůči sobě i ostatním. Musí také společně vymyslet a zrealizovat podnikatelský záměr. V hodinách ČaSp a výtvarné výchovy budou po dobu několika týdnů vyrábět dekorační předměty. K nákupu materiálu potřebného k jejich výrobě a vlastně k zavedení podniku dostali od ČS vstupní kapitál ve formě půjčky ve výši 3000,- Kč.

číst celou aktualitu

Halloween ve 3. Aautor Mgr. Martina Kalistová, publikováno 05.11.2017 v 14:19

Halloween ve 3. A

V úterý 31. 10. si žáci 3. A při hodinách výtvarné výchovy vyrobili "hallowenské dýničky". Dvě hodiny poctivé práce ve školní kuchyňce byly korunovány zdařilými výrobky. Některé povedené dekorace si děti odnesly domů, jiné zdobí vestibul naší školy. Dětem patří pochvala a poděkování rodičům, kteří obětavě dýně zakoupili a umožnili nám tak oslavit Halloween i ve škole!

číst celou aktualitu

Stonožka děkujeautor Mgr. Iveta Smolíková, žáci 5.C, publikováno 20.10.2017 v 12:28

Na jaře v loňském školním roce jsme vyzvali  žáky 1. stupně, aby se společně s námi, žáky současné 5. A, zapojili do projektu Hnutí na vlastních nohou – Hnutí STONOŽKA, ve kterém „Děti pomáhají dětem“. Informovali jsme vás, že probíhající projekt svým výtěžkem přispěje na výzkum Crohnovy nemoci ve Fakultní nemocnici v Plzni. V prosinci 2016 předala Stonožka fakultní nemocnici  již 500 000 Kč a tu samou částku jí chce  předat i v prosinci letošního roku.

číst celou aktualitu

Rukopisy - Bloviceautor Mgr. Růžena Krůsová, publikováno 11.10.2017 v 19:50

Rukopisy - Blovice

Základní znalosti o rukopisech a jejich vlivu patří k obecnému vzdělání.  Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo pro veřejnost edukační program vhodný pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Tento program navazuje na tématické plány předmětů český jazyk, dějepis, výtvarná, hudební výchova a umožňuje zpestřit výuku. Výstava připomínala 200 let od nalezení Rukopisů zelenohorského a královédvorského. Rukopis zelenohorský obsahuje dodnes fragment Libušina soudu s námětem sporu bratří Chrudoše a Šťáhlava o dědictví po jejich zemřelém otci. Chrudoš si podle německého práva nárokuje celé dědictví. Spor rozhodne kněžna na zasedání zemského soudu na Vyšehradě. Bratři se mají podle českého práva rozdělit na polovic. Nato se Chrudoš rozhněvá a kněžnu nařkne: Běda mužům, kterým žena vládne. Libuše se pak vzdává svých soudních pravomocí.

číst celou aktualitu

Hudební nástroje, od akustických k elektrickýmautor Mgr. Růžena Krůsová, publikováno 11.10.2017 v 19:49

22. září, žáci pátých, šestých a sedmých tříd navštívili hudební program profesionálního hudebníka Mgr. Pavla Hraběte. Pan Hrabě je absolvent plzeňské konzervatoře. Připravil program o nástrojích, na které hrál – improvizoval – do připraveného hudebního doprovodu. V letošním roce byl novinkou nástroj Korg Kaossilator Pro +. Je to nástroj - syntezátor, který pan magistr ovládal jako mobilní telefon pouhým dotykem prstů s ovládací plochou. Pan Hrabě jezdí na akce vždy hodinu předem. Letos mu s přípravou sálu pomáhala skupina žáků osmých tříd a už i oni měli o tento nástroj zájem. Pan Hrabě jim během své přípravy odpovídal ochotně na všechny otázky. Doufám, že byli spokojeni i ti, kteří se programu zúčastnili.                                         

číst celou aktualitu

Exkurze – Dragon Pressautor Mgr. Radka Bočková, publikováno 11.10.2017 v 19:09

Exkurze – Dragon Press

Žáci 5.B měli možnost navštívit klatovskou tiskárnu Dragon Press. Od doby vynálezu knihtisku uběhla již spousta času a žáci měli možnost se seznámit i se současným stavem tisku knih, letáků a dalších materiálů. Přímo v praxi viděli jednotlivé fáze vzniku knih, automatickou i ruční výrobu. Děkuji panu Stýblovi za poskytnutí zajímavých informací a prohlídku tiskárny.

číst celou aktualitu

Stonožkaautor Žáci 4.A, Mgr. Iveta Smolíková, publikováno 18.05.2017 v 07:38

Chtěli bychom vás seznámit s „HNUTÍM NA VLASTNÍCH NOHOU STONOŽKA“.

Toto hnutí je dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají dětem. Bylo založeno  Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
Ta po letech strávených v emigraci navštívila roku 1990 naši republiku. Než odletěla zpět domů, slíbila sestřičce z jedné české nemocnice, že se pokusí sehnat peníze pro tamní dětské oddělení. Paní Bělu napadlo, že by děti mohly pomoci dětem. A tak se narodila „STONOŽKA“.

číst celou aktualitu

Lyžařský zájezd Špičák 2017autor Mgr. Otakar Vylít, publikováno 29.03.2017 v 20:31

V lednu a únoru se vždy na jeden týden  žáci sedmých tříd podívali do lyžařského areálu na Špičáku , kde se tradičně učili lyžařským dovednostem. Letos se povedlo naplnit kapacitu na maximální počet 2 x  24 žáků.

číst celou aktualitu

Masopust 8. třídautor Růžena Krůsová, publikováno 09.03.2017 v 07:55

Masopust 8. tříd

V úterý 28. února osmáci absolvovali svůj masopust. Každý rok takto končí tématický celek o masopustních lidových tradicích. Lidová podoba masopustu je od roku 2010 na seznamu kulturního dědictví UNESCO, nejde tedy o nějakou bezvýznamnou věc. Zúčastnění si připravili pěkné, vtipné masky v duchu lidové tradice. V tělocvičně si s chutí zazpívali, zasoutěžili a zatančili.

číst celou aktualitu

Maškarní bál školní družinyautor Václava Brožíková, publikováno 09.03.2017 v 07:41

Maškarní bál školní družiny

Princezny, rytíři, indiánky, motýlci, květinky, spidermani, zvířátka a další krásné masky se sešli na maškarním bále školní družiny 15. 2. 2017 v tělocvičně školy. Program začal promenádou masek, pokračoval tancem a soutěžemi. K tanci a poslechu hrál František Pelíšek. Potěšil nás velký zájem ze strany rodičů a prarodičů, kterým bych chtěla moc poděkovat za výbornou spolupráci při úklidu tělocvičny. Bál se vydařil a všichni odcházeli spokojeni.

číst celou aktualitu

Den na sněhuautor Mgr. R. Šťastná, Mgr. R. Bočková, publikováno 09.03.2017 v 07:05

Den na sněhu

Ve čtvrtek 9. 2. se žáci 2. - 5. tříd zúčastnili školní sportovní akce - Den na sněhu. Nejpočetnější skupinou byli bruslaři. Děti bruslily dvě hodiny na zimním stadionu. Kromě volného a zábavného bruslení si  několik chlapců na oddělené části zahrálo hokej. Den se vydařil a děti odcházely příjemně unavené a spokojené.

Také lyžaři se dočkali pravé sněhové zimy a mohli vyrazit na společné lyžování. Jako každý rok jsme využili lyžařské středisko v Železné Rudě, kde byly bezvadné podmínky pro naše lyžování – perfektně upravená sjezdovka, sociální zázemí a v neposlední řadě sluníčko, které nám všem udělalo velkou radost.

číst celou aktualitu

Beseda se spisovatelkou P. Braunovouautor Třídní učitelky 3. tříd, publikováno 13.01.2017 v 09:26

Beseda se spisovatelkou P. Braunovou

Ve čtvrtek 12. ledna nás poctila svou návštěvou Petra Braunová, autorka knih pro děti a mládež. Besedy se uskutečnily v hudebním sále naší školy. Spisovatelka seznámila děti s některými svými knihami a vysvětlila jim, jak kniha vzniká a kdo se podílí na jejím vydání. Děti byly velmi zvědavé na to, proč vlastně paní Braunová začala psát knihy. Dozvěděly se, že svou první knihu napsala pro svého syna Olivera, který se nechtěl učit číst. Když si však přečetl vyprávění o sobě, nechal se maminkou ke čtení přemluvit a později se z něj stal skvělý čtenář. I my bychom si přáli, aby na naší škole bylo mnoho dobrých čtenářů. Petra Braunová napsala asi 30 knih pro malé i velké čtenáře. Doufáme, že její knihy děti zaujmou a s chutí si je budou číst.

číst celou aktualitu

Živý Betlémautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 13.01.2017 v 09:15

Živý Betlém

Třída 7. A se sešla v předvánočním čase a zábavnou formou her, hádanek se žáci blíže seznamovali s tradicemi adventní doby. Jde o projekt v rámci předmětu výchova k tvořivosti. Protože Vánoce i adventní čas jsou velmi pomíjivé, kouzlo spočívá v přítomném okamžiku, děti malovaly betlémský příběh do mouky. Obrázky vydržely právě jen okamžik.  Všem se netradiční technika líbila, některé práce si můžete prohlédnout níže. Po výtvarné části odpoledne si všichni zazpívali koledy a připomněli si betlémský příběh  hudbou. Žáci měli jednoduché kostýmy a za zpěvu koled postupně přinášeli dary právě narozenému Ježíškovi.

číst celou aktualitu

Vázání kravatautor Růžena Krůsová, publikováno 19.12.2016 v 19:46

Vázání kravat

Soutěž, která se konala 6. prosince. V hodinách výchovy k občanství se žáci učí i společenskému chování. Praktickou částí je i uvázání kravaty na čas. Kravata má ale také svá pravidla. Měla by odpovídat tvaru postavy člověka. Pro štíhlé -  úzká. Pro mohutnější postavy – široká. Pokud si nejme jisti postavou, trendem je volit raději kravatu úzkou, ta působí úhlednějším dojmem. Proto ani šířku bychom neměli zanedbávat. Jsou konvenční povolání, která dnes stále kravatu považují za nezbytnou součást každého mladého muže. I James Bond nosil všechny druhy vázanek velmi často a přežil tolik nebezpečných eskapád. Vázali jsme uzel Long.

číst celou aktualitu

Zdobení vánočních stromkůautor Zuzana Topinková, publikováno 10.12.2016 v 13:53

Zdobení vánočních stromků

Žáci 1. oddělení školní družiny se 30.11. 2016 účastnili zdobení vánočních stromků v KD Klatovy. Papírové ozdoby, které letos použili, si vyrobili sami při pracovních činnostech ve školní družině.

číst celou aktualitu

Hudební pexesoautor Růžena Krůsová, publikováno 10.12.2016 v 13:47

Hudební pexeso

V úterý 8. listopadu si žáci sedmých tříd zasoutěžili v hudebním pexese. Procvičili si tak zábavnou formou pexesa svět hudebních nástrojů. Nástroje symfonického orchestru a lidové nástroje se učili již na prvním stupni. Na druhém pak poznávají i jiné nástroje. V současné době může být hudebním nástrojem i počítač, kde hudebník vytváří zvuk ovládáním příslušného programu. Prostě je to nesmírně široký a nádherný hudební svět.

číst celou aktualitu

Ke Klatovům vede cestaautor Růžena Krůsová, publikováno 10.12.2016 v 13:45

11. listopadu žáci devátých tříd navštívili pořad folklorního souboru Šumava. Pořad se jmenoval „Ke Klatovům vede cesta“ a konal se v KD Družba. Soubor Šumava byl založen roku 1956 v Klatovech. V letošním roce slaví 60. let svého založení. Od svého založení sbírá, uchovává a šíří lidové umění oblasti Klatov a Pošumaví. Pro všechny tanečníky, hráče a zpěváky je folklor určitě velkým koníčkem, protože to bylo vidět po celý pořad.

číst celou aktualitu

Halloween s prvňáčkyautor Anděla Míšková, 9.A, publikováno 18.11.2016 v 11:00

Halloween s prvňáčky

V úterý před podzimními prázdninami 25. října žáci z 9.A strávili 2 vyučovací hodiny výukou prvňáčků. Tématem byl samozřejmě blížící se Halloween.
V každé třídě byla asi pětičlenná skupinka deváťáků, která měla prvňáčky na starost. Možná si říkáte, že pět je dost a že jsme tam možná někteří neměli co dělat. Ale divili byste se, jak je učení, zvlášť takhle malých žáčků náročné, že jsme i přes velký počet „učitelů“ občas nestíhali.  Jednou z činností bylo i vyrábění masek na obličej nebo vybarvování hrůzostrašného pavouka, jenž si děti moc užily.
U všech skupin bylo vidět nadšení, s kterým se do této akce vrhly, a nikdo nelitoval těch dvou netradičně prožitých hodin.  Díky nádherné přípravě deváťáků si děti z prvních tříd „halloweenské učení“ opravdu užily a myslím, že na něj budou dlouho vzpomínat.

číst celou aktualitu

Finále turnaje chlapců ve florbaluautor Mgr. Otakar Vylít, publikováno 18.11.2016 v 10:56

15. listopadu se v tělocvičně na Vodojemu konal přebor školy v kategorii mladších žáků. Šesťáci a sedmáci hráli systémem „každý s každým“. Pak následovalo play off. Ze skupiny šestých tříd postoupilo do boje o první místo bez problémů družstvo 6.B a do boje o třetí místo družstvo 6.A. Pro umístění na pátém místě bojovalo družstvo 6.C. Ze skupiny sedmých tříd postoupili žáci 7.A k boji o první, žáci 7.C k boji o třetí a žáci 7.B o páté místo.

číst celou aktualitu

Jak šlo vejce na vandrautor Mgr. Irena Honzíková, Mgr. Hana Kováříková, publikováno 01.11.2016 v 19:46

Jak šlo vejce na vandr

V termínech 17. 10. a 24. 10. se žáci třetích tříd zúčastnili výukového programu „Jak šlo vejce na vandr“. Tato akce se konala v rámci programu Za poznáním na farmu a zorganizovala ji společnost Úhlava. V 8.15 žáci třetích tříd nastoupili do autobusu, který je odvezl na biofarmu Skřivánek v Lomci u Klatov. Tam se děti nejprve seznámily se složením vajíčka, částmi těla slepice a druhy drůbeže.

číst celou aktualitu

Bovýsek na prvním stupniautor Mgr. Jaroslava Sejpková, publikováno 01.11.2016 v 19:31

Bovýsek na prvním stupni

V úterý 11. října navštívil žáky na 1. stupni naší školy Bovýsek. Že nevíte, kdo to je? Maskot projektu Ovoce a zelenina do škol. Nejen že nám každý týden posílá do školy pro každého žáka na 1 . stupni nějaké ovoce nebo zeleninu, ale tentokrát si s námi přišel i povídat. Seznámil nás s méně známými druhy exotického ovoce, zasoutěžili jsme si a ještě jsme dostali zdravou svačinku.

číst celou aktualitu

Exkurze 6. tříd do planetária v Plzniautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 17.10.2016 v 14:15

Exkurze 6. tříd do planetária v Plzni

6. října 2016 jeli žáci šestých tříd na exkurzi do Planetária v Plzni, které je součástí velmi oblíbené Techmanie. Tato exkurze je závěrečným shrnutím učiva o vesmíru.  Projekce v 3D planetáriu i živý a vtipný výklad děti zaujaly.  Díky trojrozměrné projekci na kulovou plochu, se vydaly se za krásami naší Galaxie, přes okolní galaktické sousedy, až na samotné hranice nám známého vesmíru. Na hodinovou procházku vesmírem navázal krátký, ale podle dětí velmi zdařilý, film Úžasný pád z výšky 40 km nad Zemí.

číst celou aktualitu

Září ve 2.Bautor Mgr. Jaroslava Sejpková, publikováno 17.10.2016 v 14:07

Září ve 2.B

V září jsme se opět sešli po prázdninách ve škole, ale nyní už jako druháci. Všichni jsme se do školy už těšili, hlavně na kamarády, vždyť jsme se dva měsíce neviděli. Ve škole zatím stále opakujeme učivo z prvního ročníku, ale poznáváme i nové. 26. září jsme byli na výstavě skla v PASK. Viděli jsme nejen nádherné sklo a skleněné šperky, ale dozvěděli jsme se, i jak se sklo vyrábí. Dokonce jsme si mohli fouknout i do sklářské píšťaly. Na závěr jsme hledali ukrytá skleněná zvířátka a doplnili pracovní listy. Za odměnu jsme dostali malou sladkost. Moc se nám to líbilo!

číst celou aktualitu

Minulý školní rokautor Mgr. Karel Denk, publikováno 21.09.2016 v 12:55

Školní rok na škole tak velké, jako je ta naše, přináší mnoho starostí i radostí, jak pro žáky a jejich rodiče, tak i pro učitele, zaměstnance i vedení školy.
            Hodnocení tohoto školního roku dáme do souvislosti s anketou v dotaznících, které vyplňují rodiče žáků 3., 5., 7. a 9. tříd. Poměrně slušný vzorek toho, jak nás rodiče a žáci vnímají v posledních letech, napovídá, že se posunujeme malými krůčky ve většině sledovaných oblastí směrem k lepšímu. Někteří rodiče to možná považují za zbytečné, ale my se doopravdy snažíme po vyhodnocení dotazníků pracovat na tom, aby problémy, které se objeví, byly odstraněny. Na důkaz toho, že dotazníky v koši nekončí, bych rád v rámci hodnocení školy odpověděl na některé připomínky rodičů. Kdo chce znát odpovědi, musí číst až do konce.
            Z pohledu bezpečného přístupu do školy byl minulý školní rok zlomový. Kromě přístupu prostřednictvím čipů pro žáky, byly u všech vchodů instalovány bezpečnostní kamery. Máme tak přehled koho do školy pouštíme. Situace na dvoře za budovou 208, respektive před vchodem do školní jídelny a vchodem pro žáky
1. – 3. ročníků, se také vylepšila položením nového povrchu. Na podzim bude ještě doplněno vodorovné dopravní značení.

číst celou aktualitu

Letní prázdninová škola ruského jazykaautor Růžena Krůsová, publikováno 03.09.2016 v 07:18

Letní prázdninová škola ruského jazyka

O prázdninách se uskutečnila škola pro žáky, kteří se učí ruskému jazyku. Školu jsme pojmenovali Škola skřítka Saši. Skřítek Saša provázel ruštináře každý den. Stal se maskotem – symbolem - letní školy. Z ruského Jekatěrinburgu přiletěl také magistr Radan Kapucian, který tábor náležitě zpestřoval. Ale opravdová škola to nebyla. Chtěli jsme ruský jazyk našim žákům přiblížit tak, aby školu v pravém slova smyslu neprožívali - zábavně, zajímavě. Pracovalo se hlavně s azbukou. Ta je hodně v jazyce ruském důležitá a tak ruštináři v první polovině prvního dne plnili úkoly s interaktivní tabulí – luštili hádanky, rébusy, skládali slova z písmenek azbuky, potom vymýšleli i celé věty, luštili šifry mistra Kapuciana, naučili se krátkou - komickou písničku „U popa byla sabáka“, doplňovali makarončiki. Slovíčka, která jsme neznali, jsme hledali ve slovníčku. Pomocníkem nám byl i obrázkový slovníček.

číst celou aktualitu